Tribina: “SF i strip? – nemojte nam to razdvajati”

Tribina Društva ljubitelja  fantastike “Lazar Komarčić”

Mi volimo stripove, i rado trošimo vreme pričajući o njima 🙂

Večna pitanja za razgovor: šta je dobro od stripova a šta odlično, šta je đubre; šta ima novo – kod nas, na trulom zapadu (evo Helboja su ubili), na bahatom istoku; šta staro i dalje valja; šta je omiljeno nama a šta vama; kakav je odnos stripa prema SFu i da li je u filmu ili književnosti tako. Ključne reči: Hermetična garaža, Flaš Gordon, Top Ten, Planetary, Y – The Last Man, Akira, Sudija Dred, Inkal, Transmetropolitan, Aster Blistok

Komentari