Tribina: Seksualnost osoba sa fizičkim invaliditetom

Program u okviru proslave Svetskog dana bioetike
Organizacija: Cenar za bioetičke studije i Dom omladine Beograda
Govore: Milesa Milinković, Lana Nikolić, Čedomir Cicović, Sanja Pantović. Moderator: Jelena Jevtović

Seksualnost osoba sa invaliditetom je tokom vekova bila negirana, potiskivana i eksploatisana. Smatralo se da se ona dosta razlikuje od seksualnosti osoba bez invaliditeta, te su OSI često posmatrane kao aseksualne osobe, koje ne samo da ne mogu imati seksualne odnose sa drugima, već nemaju ni potrebu za tim.

Pojava eugeničkog pokreta dovodi u nekim zemljama do kontrole reprodukcije „nepoželjnih“ ljudi, odnosno ljudi koji imaju neku vrstu invaliditeta.

Koliko smo danas odmakli od ovakve perspektive? Danas postoje seksualna pomagala koja omogućavaju osobama sa fizičkim invaliditetom lakše ostvarivanje seksualnog odnosa, takođe, u nekim zemljama postoje i seksualni asistenti, koji na indirektan ili direktan način pomažu OSI da ostvare intimne odnose. Međutim, prema nekim anketama i dalje vidimo da ljudi koji nemaju invaliditet ne vide OSI kao svoje potencijalne partnere, niti kao osobe koje imaju svoju seksualnost, a samim tim niti potrebu i pravo da te svoje potrebe i ostvare. Do promene može doći kada počnemo da posmatramo OSI kao celovite osobe, kao osobe koje zbog svog invaliditeta ne moraju imati hendikep u pogledu svoje seksualnosti, kao bića koja imaju jednaka prava na izražavanje svoje seksualnosti.

Biografije:

Jelena Jevtović

Apsolvent psihologije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na smeru klinička psihologija. Obučava se za dečijeg i adolescentnog psihoterapeuta u UDAPS-u. Stručnu praksu obavila je u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, a trenutno je na praksi u Centru za bioetičke studije. Na jednoj od studentskih razmena počinje ozbiljnije promišljanje o tome kako naše društvo može omogućiti bolje uslove osobama sa invaliditetom. Ovo potiče dalje bavljenje temom, čije izučavanje dovodi i do pitanja seksualnosti OSI, na koje se fokusirala i nastavila se njime dalje podrobno baviti.

Milesa Milinković

Diplomirana pedagoškinja i master rodnih studija. Aktivistkinja i teoretičarka feminističke teorije invalidnosti. Direktorka međunarodnog filmskog festivala „Uhvati film“, a takođe i autorka dva filma o ženama sa invaliditetom, od kojih „Između redova“ govori o seksualnosti.

Lana Nikolić

Doktorantkinja na odseku kultura, opšte književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, novinarka i voditeljka na Radio Beogradu 202. Piše za Liceulice, Vice i P.U.L.S.E., kao i na ličnom blogu. Menti je u Kreativnom mentorstvu. Kroz aktivizam doprinosi smanjenju predrasuda OSI i otvaranju novih mogućnosti za mlade iz osetljivih društvenih grupa, posebno OSI. Uz to, piše poeziju i slika.

Čedomir Cicović

Profesor filozofije i urednik sajta „Anti Kontra“. Aktivista u Invalidskom pokretu već 20 godina, sa ciljem stvaranja jednakih mogućnosti OSI. Takođe je i koordinator projekata koji imaju navedeni cilj. U slobodno vreme piše poeziju.

Sanja Pantović

Apsolvent na katedri za etnologiju i antropologiju, na Filozofskom fakultetu, Univerzitteta u Beogradu. Volontirala na projektima koji su se bavili temama rodne ravnopravnosti, vršnjačkog nasilja i preduzetništva. Trenutno je na praksi Centra za bioetičke studije.

Komentari