Tribina: REŠAVANJE PROBLEMA NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA SA AKCENTOM NA ODGOVORNO VLASNIŠTVO

Tribina Bioetičkog društva Srbije
Govore: Budimir Grubić,  v.d. direktora Veterine Beograd; Elvir Burazerović, predsednik NVO ORCA dr vet. med. Aleksandar Tasevski, veterinar male prakse; Zoja Jovanović, predsednik Udruženja za zaštitu prava životinja ARC

Ova tribina biće posvećena još jednoj važnoj bioetičkoj temi koja se odnosi na kompleksnu tematiku rešavanja problema napuštenih životinja i to sa akcentom na odgovorno vlasništvo.

Učesnici će govoriti o stanju na terenu, o problemima  sa kojima se NVO sektor susreće i o predlozima ARC-a za rešavanje problema, kao i o misiji ARC-a. Biće reči o  problemima u veterinarskoj praksi, kao i o tematici sterilizacije. Učesnici će nas upoznati sa međunarodnom praksom i zakonima i propisima kod nas, a biće reči i o aktivnostima Veterine Beograd kao i gradskih i državnih institucija nadležnih i uključenih u ovu kompleksnu tematiku.

Komentari