Tribina: RELIGIJA U DOBA RIJALITIJA – Sudar kultura

Ciklus tribina: Razgovori…

Organizacija: Biblijski institut Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dom omladine Beograda

Govori: Vukašin Milićević

 

Religija u doba rijalitija – sudar kultura

Svedoci smo prave pomame za reality programima i njihove međusobne borbe za javni prostor. Jedine žrtve su gledaoci. Svakodnevno bivamo zatrpavani ogromnom količinom nekvalitetnog sadržaja preko svih mogućih medija. Na koji način izaći na kraj sa tim? Da li religija ima ulogu u životu savremenog čoveka i kakva je ona? Na koji način ona može pomoći u osmišljavanju čovekovog života u celini? Kao nužno, nameće se pitanje da li religija sme i može da zauzima vrednosne stavove u sferi kulture i na taj način da utiče na masovnu, odnosno subkulture? Može li religija da pruži odgovor na nove izazove? Ili ona mora da ponudi odgovor na njih? Kakav može biti odnos religije i kulture? Da li verske institucije imaju pravo i mogućnosti da aktivno učestvuju u kreiranju kulturnog prostora? Konačno, da li je religija ostala zarobljena u sferi privatnog ili ona može da povrati svoju ulogu u javnom prostoru?

Na ova i druga pitanja pokušaćemo da odgovorimo u okviru naše nove tribine – Religija u doba Rijalitija.

Dođite!

 

Vukašin Milićević je rođen u Beogradu 1982. godine gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu diplomirao je jula 2005. Master studije na grupi za Istoriju Filozofskog fakulteta (mentor: prof. dr Radivoj Radić) u Beogradu završio je septembra 2010. odbranom rada sa temom „Pregovori monaha Joasafa (Jovana) Kantakuzina i papskog izaslanika Pavla o sazivanju Vaseljenskog sabora“.

Nakon završenih doktorskih studija na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, maja 2016. mu je odobreno pisanje disertacije na temu Aspekti problema vremena kod Sv. Maksima Ispovednika pod mentorstvom prof. dr Ignatija Midića. Doktorsku disertaciju je odbranio u aprilu 2018. godine.

Zaposlen je kao asistent Grupe za sistematsko bogoslovlje od aprila 2012, a nakon sticanja zvanja doktora teoloških nauka biva izabran za docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Obavljao je više službi u ustanovama Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke.

Komentari