Tribina: Religija i nauka: mogućnost dijaloga ili neizbežnost sukoba

Učestvuju: dr Strahinja Lukić, saradnik Naučnog instituta Vinča;  Aleksandar Milojkov, doktorand pri PBF
Moderator: Jovan Blagojević, master
Tokom duge istorije odnos nauke i religije bio je ostao je veoma dinamičan i kompleksan. Tako je i danas. U savremenom društvu se stiče utisak da postoji polarizovan odnos između nauke i religije.

Sa jedne strane, nauka i religija se suprostavljaju, dok sa druge strane se ukazuje na njihovu kompatibilnost. Šta je istina o ovom pitanju? Da li su nauka i religija suprostavljene i da li je prošlo vreme verujućih naučnika ili nove naučne teorije i nova interpretacija religije, zapravo, omogućavaju njihovo povezivanje. Kakav je odnos fizike i metafizike? Da li je suprostavljenost delom posledica različitih jezika koje koriste nauka i religija i kao i izvesnog redukcionizma i u nauci i u religiji? Može li dijalog naučnika i bogoslova imati smisla? Koji je status naučnih teorija, a koji je epistemološki status vere? U konačnom smislu, kakvog smisla uopšte ima baviti se bilo naukom bilo religijom, kada se i nauka i religija čine udaljenim od svakodnevnog života?

Komentari