Tribina: Psihopatija: kako je prepoznati i šta s njom raditi?

Ciklus tribina: PSIHOLOGIJA ARGESIVNOSTI
Govore: dr Janko Međedović i Đorđe Bašić, student završne godine studija psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije

Psihopatija je sindrom crta ličnosti koji obuhvata manipulativno i prevrtljivo ponašanje, nedostatak empatije, straha i krivice, kao i impulsivno i neodgovorno ponašanje.

Ispituje se često u psihologiji individualnih razlika zbog svojih negativnih društvenih posledica: kriminalnog i amoralnog ponašanja, nasilja i zloupotrebe drugih.

Veliki broj autora psihopatiju posmatra kao formu psihopatologije, odnosno poremećaja ličnosti. Ono što je manje poznato jeste da manipulativne i afektivne karakteristike psihopatije imaju i određene adaptivne potencijale. Ove crte su pozitivno povezane sa nekim kognitivnim i egzekutivnim kapacitetima i zbog toga su verovatno izraženije u specifičnim profesijama kao što su menadžeri i političari. Kada se uzmu u obzir i adaptivni potencijali psihopatije čini se da, pored jasnih amoralnih tendencija koje ovaj sindrom crta poseduje, on se teško može smatrati psihopatološkim. I pored velikog broja nalaza o psihopatiji, ova kontroverzna tema će verovatno ostati veoma važan problem za istraživače i praktičare i u budućnosti.

Ključne reči: psihopatija; kriminal; nasilje; psihopatologija; uspešna psihopatija

Janko Međedović

Rođen je 1981. godine u Užicu. Studije psihologije završio je 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu. Doktorirao je 2014 godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu pod mentorstvom dr Gorana Kneževića.

Od 2008. godine učestvuje u radu Istraživačke Stanice Petnica kao stručni saradnik. Tokom 2009. i 2010. godine radi na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici kao saradnik u nastavi. Zapošljava se na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja 2010. godine gde i dalje radi, trenutno u zvanju istraživača-saradnika. Postaje asistent na Fakultetu za medije i komunikacije 2011. godine. Tokom 2012. i 2013. godine radio je kao predavač na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Od 2015 godine je predstavnik Srbije na ENCORE projektu (European Network of COnflict REsearch).

Do sada je učestvovao u dva projekta finansirana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: Prevencija kriminala i socijalnih devijacija (br. Projekta 149096) i Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije (br. Projekta 47011).

Prezentovao je nekoliko desetina radova na nacionalnim i međunarodnim skupovima. Objavio je dvanaest naučnih radova u nacionalnim i inostranim časopisima uključujući Psihologiju, Primenjenu psihologiju, Teme, Sociologiju, Horizons of psychology i Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

U dosadašnjem istraživačkom radu bavio se uglavnom psihologijom individualnih razlika (psihopatija, šizotipija, crte ličnosti), socijalnom psihologijom (socijalni stavovi, intergrupni koflikti) i primenom statističkih metoda u psihološkim istraživanjima.

Đorđe Bašić je student završne godine studija psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije.

Komentari