Tribina: “Priča o rimskom Beogradu – Singidunum: raskrsnica puteva, legijsko sedište, grad…”

Ciklus tribina: Beograd kroz vekove

Nakon pobede nad Skordiscima šira oblast našeg grada postala je deo rimskog sveta.

Rimski konzul i potonji guvrner (prokonzul) provincije Makedonije Skribonije Gaj (Gaius Scribonius Curio) bio je prvi Rimljanin koji je svojim očima video Dunav. Ovaj vojskovođa je predvodeći svoje legije, iz pravca juga (73. godine pre Hr.), došao i do naših krajeva. Možemo reći da je ovime je simvolično odpočeo proces romanizacije ovih prostora. Uskoro će cela oblast kao provincija Gornja Mezija (Moesia Superior) biti uključena u orbis Romanus.

Shvativši strateški značaj ušća Save u Dunav novi vladari su tu izgradili kastrum na području današnjeg Kalemegdana. Ubrzo je oko ovog legijskog logora nastalo naselje koje je dobilo status municipijuma, a kasnije i kolonije. I tako je grad živeo i razvijao se sve do dolaska Huna…

O ovom periodu istorije našeg grada govorićemo na petoj tribni ciklusa. Sagovornik će nam biti dr. Stefan Pop Lazić – naučni saradnik Arheološkog instituta. Razgovor će voditi Velibor Martinović – msr arheolog.

Komentari