Tribina: Politike straha u neoliberalnom društvu

Ciklus tribina PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJA
Organizacija: Centar za politike emancipacije u saradnji sa Domom omladine Beograda
Razgovor vodi:  Lidija Vasiljević, dr političkih nauka, psihoterapeutkinja i članica Levog Samita Srbije  
Strah je svakako teško ignorisati jer je sveprisutan u medijima, obrazovanju, kulturi, međuljudskim odnosima, političkom životu.

On se po potrebi pojačava do nivoa panike, usmerava na određene grupe i pojedince, indukuje i kanališe ka nasilju ili teroru.

 

Politike straha su metodološki saradnici vlasti, metodologija upravljanja, uporište zamene teza i sigurni pokazatelj skretanja pažnje s važnijih tema i problema koje zapravo tište vlast, nametanjem imaginarnih ili kauzalno, manje značajnih. Za sve to vreme mediji nas senzacionalistički bombarduju zastrašujućim pričama, bez ikakvog analitičnog i strukturnog pristupa problemima koje “obrađuju”.  

 

Prekarizacija, strah od otkaza i nezaposlenost su mehanizmi koji ljude pretvaraju u tihe i pokorne sluge, te je ono što nam je zapravo potrebno – novi utopizam. Komercijalizacija straha i kreiranje njegove jasne upotrebne vrednosti podstiče povlačenje u još dublji individualizam u promišljanju problema i pretnji, prepreke udruživanju, empatiji, razmeni i saradnji.

Komentari