Tribina: Novi čovek – novo stvaralaštvo

Ciklus: Religija i kultura
Učesnici: Asim Sarvan, muzičar i Jovan Blagojević, teolog, Biblijski kulturni centar. Moderator: Sergej Beuk, Dom omladine Beograda

Ispovedajući veru u Boga Stvoritelja mi zapravo ispovedamo veru u Boga poetu. Ukoliko takvo ispovedanje imamo kao ono temeljno u svojoj veri, neće nas začuditi tesna povezanost religijskog i stvaralačkog, pre svega poetskog, iskustva.

 

Stvaralaštvo predstavlja zapravo megdan sa pitanjima života, a taj osećaj je zaista izuzetan. U konstantnoj pozornosti, ali ne u grču, u odgovornosti za ono što čini. Stvaralaštvo je više od muzike ili bilo kojeg drugačijeg umetničkog iskaza. To je ono što uradimo od svog života. Na koji način se religijsko iskustvo povezuje sa stvaralačkim u savremenom svetu u kojem je stvaralaštvo zamenjeno produkcijom i serijskom proizvodnjom? Sa kojim izazovima se susreću prizati stvaraoci kada govore o odgovorima koje su našli u svojim traganjima? Koje su perspektive stvaralaštva u vremenima ka kojima hodimo?

Ova i slična pitanja razmatraćemo sa muzičkim stvraocem Asimom Sarvanom koristeći priliku i da najavimo skoro objavljivanje njegovog novog albuma “60te u mom gradu”.

 

Komentari