Tribina: NOVA ČITANJA RODA U FILMOGRAFIJI PEDRA ALMODOVARA

Ciklus: ROD I KULTURA – NOVA ČITANJA RODA

Govornice i govornici: Andrea Perunović i Katarina Mrčela (FMK). Moderatorka: Jelisaveta Blagojević. Saradnica u organizaciji: Sanja Seliškar.

Na sedmoj  tribini ciklusa „Rod i kultura –nova čitanja roda“ bavimo se tumačenjem roda u oblasti pop kulture. Dekonstrušemo pojam roda kroz kinematografiju i rad Pedra Almodovara. Ovaj španski reditelj u svojim filmovima pomera granicu rodnih uloga, stalno dovodeći u pitanje dominantne stereotipe u savremenom društvu. Kritički analizira ustaljene koncepte i pograva se sa seksualnošću na satiračan način. Njegovi filmovi izazivaju sjajne reakcije kod publike i nekada vrlo oštre komentare kritičara ali hrabro postavljaju pitanja i daju perspektive o kojima se u društvu često samo ćuti. Uz govornike na novembarskoj tribini otvorićemo diskusiju inspirisanu njegovim najpoznatijim filmovima i ponuditi tumačenja ovog fenomena popularne kulture i njegovih likova koji su predstavnici margine, mahom žene, homoseksulci, transsvestiti.

U ovom ciklusu Dom omladine Beograda predstavlja dr Jelisavetu Blagojević koja se bavi obrazovanjem i vaspitavanjem u oblasti Rodnih studija, kao i teorijom Roda i kulture. Ona je vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, predavačica na Ženskim studijama, gostujuća predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, u okviru američkog SIT programa (Study Abroad Balkans: Gender, Transformation and Civil Society), kao i na Euro-Balkan Institutu u Skoplju.

Ciklus ROD I KULTURA – NOVA ČITANJA RODA ima za cilj da kroz angažman gostiju predavača iz redova studenata Rodnih studija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu razvija kritičko promišjanje kulturnih, ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu konstruisanja rodnih (gender) identiteta, kao i proizvodnje njihovog smisla i značenja u savremenom svetu koje čini jedno od nazaobilaznih mesta za razumevanje organizacije društvenog i političkog života svake zajednice. Publika ciklusa, kao i gosti predavači će se na ovom programu baviti kritičkim čitanjem nekih od najznačajnijih teorijskih tekstova iz ove oblasti, diskurzivnom analizom medijskih sadržaja (filmovi, reklame, crtani filmovi, stripovi, itd), kao i individualnim i grupnim istraživačkim radom čiji je cilj da sami pokušaju da osmisle, proizvedu i artikulišu alternativne modele predstavljanja rodnih identiteta. Ova predavanja su zamišljena kao debatni čitalački klub u kome je svaka tema deo obavezne literature.

Komentari