Tribina: NEUROPSIHOLOGIJA LIČNOSTI – POLNA RAZLIKA

Ciklus tribina: NEUROPSIHOLOGIJA
Govori: Aleksandar Šibul, psiholog

Ličnost je kompleksan fenomen nastao pod uticajem različitih neuro-psiho-socijalnih i bioloških činilaca koji nas struktuiraju u postojanju kao prepoznativu celinu u vremenu i prostoru. Istraživaćemo neuropsihološke korelate osobine  prijatnost, ugodnost iz petofaktorskog modela ličnosti.

Komentari