Tribina: “Nasleđe Ženskog pokreta”

Ciklus tribina: JUGOSLAVIJA U OČIMA MLADIH ISTRAŽIVAČA

Organizacija: Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograda

Učestvuju: doktorantkinje i istraživačice saradnice Zorana Simić (Institut za književnost i umetnost, Beograd) i Teodora Todorić Milićević (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu).

Ženski pokret (1920–1938), najdugovečniji i prvi jasno profilisan feministički časopis u Kraljevini SHS / Jugoslaviji, bio je glasilo Društva za prosvećivanje žene i zaštitu njenih prava (kasnije Ženskog pokreta). Časopis je bio praktično i teorijski orijentisan, zbog čega je važan izvor saznanja o feminističkoj teoriji i aktivizmu u međuratnoj Jugoslaviji.

Na ovoj tribini govoriće se o uredničkim i socijalnim politikama u časopisu „Ženski pokret“ i angažmanu njegovih urednica i saradnica. Biće reči o materinstvu, braku, reproduktivnim pravima, kao nekim od najvažnijih tema zastupljenih u časopisu, potom o profilisanju njegovih urednica u književnom i intelektualnom polju epohe, te o značaju „Ženskog pokreta / Ženskog pokreta za današnji trenutak“.

Zorana Simić (1992, Brus) diplomirala je i završila master studije, 2015. odnosno 2016. godine, na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tretnutno je doktorantkinja na istom fakultetu, a od oktobra 2021. i studentkinja master programa Politikologija – Studije roda na Fakultetu političkih nauka UB, kao dobitnica stipendije „Žarana Papić“ koju dodeljuje Rekonstrukcija Ženski fond. Zaposlena je u Institutu za književnosti i umetnost, s trenutnim zvanjem istraživačica saradnica. Radi na doktorskoj disertaciji Urednice periodike u Kraljevini SHS/Jugoslaviji: biografski, književnoistorijski i tipološki aspekt. Bavi se proučavanjem srpske i jugoslovenske periodike, književnosti i kulture XX veka, kao i savremenim (književnim) teorijama i istorijom feminizma.

Teodora Todorić Milićević (Travnik, 1990) diplomirala je (2013) i masterirala (2014) na Katedri za orijentalistiku na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Grupa za kineski jezik, književnost i kulturu. Od 2017. godine je doktorantkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul književnost. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji Brak i materinstvo u časopisu Ženski pokret (1920–1938) i u prozi književnica u Kraljevini SHS / Jugoslaviji pod mentorstvom prof. dr Ane Kolarić. Od 2018. godine je zaposlena na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a trenutno je u zvanju istraživačica saradnica. Bavi se studijama kulture, književnosti, roda i periodike.

 

Komentari