Tribina: “Nasilje nad životinjama”

Ciklus: LJUDI I ŽIVOTINJE

Govore: prof. dr Tomislav Sedmak, psihijatar, prof. dr Vladimir Dimitrijević, Fakultet veterinarske medicine, Dušan Čarnić, usvojitelj keruše Mile, Nataša Vukmirović, predsednica udruženja Ljudi za životinje. Moderator: Dušana Nikolić Radošević, urednik programa

Naše društvo je previše tolerantno prema svim oblicima nasilja, pa i nasilju nad životinjama, koje je samo jedan oblik društveno devijantnog i patološkog ponašanja koji vodi i u druge oblike nasilja.

Na inicijativu udruženja Ljudi za životinjeDom omladine Beograda pokreće tribinu na temu nasilja nad životinjama, kao jasnu poruku društvu da je ova vrsta zlodela nedopustiva i da svaka životinja ima pravo da bude zaštićena kao živo biće.

Iako se zlostavljanje životinja u Srbiji smatra krivičnim delom, za koje se može dobiti od šest meseci pa do tri godine zatvora, svedoci smo sve češćih slučajeva njihovog namernog povređivanja i ubijanja, dok nadležne institucije ne reaguju blagovremeno. Potrebno je poslati jasnu poruku građanima da se u Srbiji sprovodi zakon i da nijedan zločin nad životinjama neće proći nekažnjeno.
Sistem je spor i neefikasan i u ovoj oblasti,  retko se primenjuju kaznene odredbe iz Zakona o dobrobiti životinja i Krivičnog zakonika koje obuhvataju pravna i fizička lica ukoliko se ogluše o zakone, kojima se jasno uređuju prava životinja, odnosno njihova dobrobit. Ideje o osnivanju Policije za životinje, pokretanju SOS telefonske linije za prijavu zlostavljanja životinja, kao i Hitne pomoći za životinje još uvek nisu realizovane. 
Šta još može da se učini u cilju boljeg položaja životinja kroz zakonsku regulativu, poštovanje zakona i izgradnju institucija, a sve u cilju društvenih normi u prevenciji i pomoći pri sprečavanju zlostavljanja životinja od strane neodgovornih  vlasnika, ali i ostalih lica, samo su neke od tema ove tribine.

Iako se zlostavljanje životinja u Srbiji smatra krivičnim delom, za koje se može dobiti od šest meseci pa do tri godine zatvora, svedoci smo sve češćih slučajeva njihovog namernog povređivanja i ubijanja, dok nadležne institucije ne reaguju blagovremeno. Potrebno je poslati jasnu poruku građanima da se u Srbiji sprovodi zakon i da nijedan zločin nad životinjama neće proći nekažnjeno.

Sistem je spor i neefikasan i u ovoj oblasti,  retko se primenjuju kaznene odredbe iz Zakona o dobrobiti životinja i Krivičnog zakonika koje obuhvataju pravna i fizička lica ukoliko se ogluše o zakone, kojima se jasno uređuju prava životinja, odnosno njihova dobrobit. Ideje o osnivanju Policije za životinje, pokretanju SOS telefonske linije za prijavu zlostavljanja životinja, kao i Hitne pomoći za životinje još uvek nisu realizovane. 

Šta još može da se učini u cilju boljeg položaja životinja kroz zakonsku regulativu, poštovanje zakona i izgradnju institucija, a sve u cilju društvenih normi u prevenciji i pomoći pri sprečavanju zlostavljanja životinja od strane neodgovornih  vlasnika, ali i ostalih lica, samo su neke od tema ove tribine.

Povodom ove tribine Dom omladine Beograda na svom sajtu objavio je naučni članak Ane Batrićević, koja je istraživač – saradnik na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pod nazivom “DOMETI I IMPLEMENTACIJA ZAKONA O DOBROBITI ŽIVOTINJA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE”. Članak možete pročitati na sledećoj stranici: 

https://www.domomladine.org/vesti/ana-batricevic-dometi-i-implementacija-zakona-o-dobrobiti-zivotinja-u-pravnom-sistemu-republike-srbije/

Fotografije sa tribine:


Komentari