Tribina: NaNoWriMo–Srbija

Tribina Društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“

NaNoWriMo (National Novel Writing Month) je internacionalni književni projekat koji preko interneta okuplja pisce i pruža podršku i motivaciju za pisanje romana. Svakog novembra od 1999. godine naovamo učesnici pišu romane i diskutuju o problemima na koje nailaze i izveštavaju o napretku.

Prošle godine se okupilo oko 400.000 učesnika (reći „ljudi“ u doba ore transhumanizma možda nije dovoljno tačno!).

Plan je da tokom novembra napišete 50.000 reči romana, što u srpskim mernim jedinicama dođe skoro 200 šlajfni (kartica) teksta. Nije malo. U tu svrhu možete obaviti opsežne pripreme, ali ne i pisati unapred. Podršku i pomoć dobijate preko interneta, na forumima sajta nanowrimo.org, ali i u direktnom kontaktu sa lokalnim podružnicama.

Iako je i ranije bilo učesnika iz Srbije, ove godine je formirana i srpska podružnica, čiji je pokretač i koordinator (službeno: Municipal Liaison tj ML) Ranko Trifković, a Društvo „Lazar Komarčić“ će biti prvo čvorište srpske NaNoWriMo mreže i pružaće moralnu ali i praktičnu podršku učesnicima u ovogodišnjem književnom spisatlonu. Naše veštine se protežu od nenacističkog gramatisanja, formiranja likova, uređivanja živice zapleta, a i šire.

Na ovom okupljanju gorepomenuti Ranko Trifković će upoznati sve zainteresovane sa istorijatom NaNoWriMo projekta; načinom uključivanja; razlozima da baš sad i baš ovako pišete roman; svojom, i vašom našom ulogom u svemu ovome.

Treba li napomenuti da je učešće dobrovoljno i besplatno? Učešće je dobrovoljno i besplatno.

http://nanowrimo.org/

Komentari