Tribina: Muzika i kulturna politika

Tribina je odložena do daljeg. Hvala na razumevanju!

Ciklus tribina: Umetničke scene u Srbiji
Ogranizacija: Dom omladine Beograda i UNESKO katedra za kulturnu politiku i menadžment, master studijskog programa Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerziteta Lion 2, Francuska.

 

Govore: Jelena Milašinović (Beogradska filharmonija), doc. dr Iva Nenić (Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu), Dragana Dobrić (Drugstore) i Vuk Stevanović (Ljubičice). Moderira: Ana Fotev, alumnistkinja UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment

 

Ciklus tribina Umetničke scene u Srbiji analizira načine funkcionisanja kulturnog sistema i četiri scene savremene umetnosti u Srbiji: muzičku, filmsku, scenu vizuelnih i izvođačkih umetnosti. Svakoj umetničkoj sceni su posvećene po dve tribine. U okviru prve, razgovara se o pitanjima koje se odnose na kulturnu politiku i stvaralaštvo: koje su aktuelne umetničke prakse i šta su osnovni trendovi, kako se vrednuju dela i akcije, ko su glavni akteri i vodeće institucije, kako se donose odluke, finansira umetnička produkcija, koje profesije funkcionišu, kako se umetnici i drugi profesionalci pozicioniraju, šta su mogući strateški pravci razvoja scene. U okviru druge tribine, razmatra se tema učešća mladih, od pitanja koje su postojeće kulturne potrebe mladih, i u kojoj meri se produkcija i kulturna ponuda oblikuje u skladu s tim potrebama; u kojoj meri mladi učestvuju u procesu kreiranja umetničkih i kulturnih programa, kao i u procesu donošenja odluka o razvoju scene.

Cilj ciklusa je da se kritički analizira način funkcionisanja različitih umetičkih scena, i to sa stanovišta kulturne i identitetske politike, ekonomije, kritičke teorije i estetike, tako da publika tribina bolje razume ekonomske, kulturne i političke uslove i efekte proizvodnje umetnosti, kao i da otkrije i diskutuje načine na koje može da se uključi u osmišljavanje novih programa i donošenje odluka.

Svaki par tribina treba da rezultuje glavnim zaključcima i preporukama za dalji razvoj funkcionisanja umetničke scene o kojoj je bilo reči. Cikluse moderira i prati jedna osoba koja izvodi zaključke i zapisuje sve preporuke koje su izneli učesnici i publika. Na osnovu celog ciklusa biće napisana i objavljena publikacija, koja bi služila za dalju promociju teme uključivanja mladih u sistem upravljanja kulturom.

Muzika i kulturna politika

Moć muzike leži u njenoj ulozi u izgradnji društveno-političkih vrednosti, individualnih i kolektivnih identiteta. Zbog toga nije svejedno ko su najpopularniji muzičari u jednoj zemlji i na koje muzičke programe se troši novac poreskih obveznika. Na dve tribine posvećene muzičkoj sceni u Srbiji govoriće se o sledećim pitanjima: koja je uloga države u razvoju muzičkog stvaralaštva i kakav je (ili treba da bude) njen odnos prema domaćem muzičkom tržištu? Kakva je slušanost domaće i strane muzike, te različitih žanrova? Ko piše kurikulum predmeta muzička kultura i kojim pesmama (ni)je mesto u udžbenicima? Zašto je u Srbiji uspešna Mimi Mercedez, a još uspešniji Cobi, Rasta i Senidah, dok Zdravko Čolić šest puta u toku jednog meseca puni Štark arenu? Zašto se finansira ozbiljna muzika – kada je većina ljudi ne sluša? Da li ih to čini “nekulturnima”? Kako se odlučuje o kreiranju programa za novogodišnje proslave po trgovima ili o učešću na Eurosong-u? Da li je neophodno da trending domaći muzički pravci poput trepa sadrže i elemente folka kako bi stekli veću popularnost? Da li se dominantni muzički ukus promenio od osamdesetih, kad je odnos tiraža Lepe Brene i EKV-a išao i do 11:1, ili je i dalje glavna podela Guča vs. Exit? Da li je uspešnost jednako popularnost? Zašto se u Hrvatskoj slušaju srpske cajke, ko su domaće mlade muzičke nade, kako se izgrađuje međunarodna muzička karijera? Koliko i kome klupska scena donosi profita? Kako i koliko (različiti) muzičari zarađuju (u odnosu na producente)? Kako se pozicionirati na muzičkoj sceni, koje profesije postoje?

Kulturni sistem muzike je kompleksan, i mnogi faktori određuju proizvodne odnose, stepen stvaralačke i programske slobode, aktuelne trendove, mogućnost strateškog planiranja i razvijanja karijere umetnika, i možda najvažnije, u velikoj meri uređuje izbore krajnjeg korisnika muzike – publike. O svemu ovome će se raspravljati na dve tribine koje će moderirati Ana Fotev, master menadžerka u kulturi i medijima. Fokus prve tribine biće na analizi postojeće situacije i kulturne politike u polju muzike, a druge – na pitanju kako mladi ljudi mogu da se uključe u razvoj muzičke scene i – shodno tome – svog društveno-političkog i kulturnog okruženja.

Komentari