Tribina: “Medijska globalizacija i kultura otpora”

CIKLUS TRIBINA “FILOZOFIJA MEDIJA”
Govore: dr Sead Alić, dr Divna Vuksanović, dr Vlatko Ilić, mr Biljana Đorović, Dragan Ambrozić

Tribina bi trebalo, u kontekstu istrazivanja filozofije medija, da tematizuje odnos izmedju procesa globalizovanja u medijskoj sferi i mogucih otpora ovom fenomenu.
Reč je, naime, o pokušajima da se putem delovanja alternativnih, gerilskih, piratskih i drugih sličnih medija dovede u pitanje “globalni medijski poredak” što ga najčešće zastupaju tzv. globalni, mainstream i komercijalni mediji, a neretko i novi mediji i društvene mreže. Kultura otpora se ovde tretira kao pokušaj subverzije vladajućih predrasuda, mnenja i diskursa dominacije.

Komentari