Tribina: KULTURA I STRATEGIJE DRUŠTVENE BORBE

Organizacija: UNESCO Katedra za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu 

Učestvuju: Irena Ristić, Danijela Milovanović Rodić i Isidora Ilić.

Razgovor vodi Nina Mihaljinac, rukovodilac UNESCO Katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu.

 

Od ekološke krize do siromaštva – svet je suočen s brojnim problemima koje treba hitno rešavati ako želimo da gradimo svetliju budućnost. Dolazeći iz polja kulture, učesnice tribine UNESCO Katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu uključene su u niz značajnih društvenih incijativa u Srbiji (npr. Za krov nad glavom, Odbranimo reke Stare Planine, Ka horizontalnosti u umetnosti) i govoriće o svojim iskustvima, uspesima i neuspesima i predlozima za dalje korake.

Pitanja o kojima će se razgovarati su:

Kako definišemo kulturu i njen odnos s društvom? Koja je društvena uloga umetnika?
Koji su oblici društveno angažovanih kulturnih akcija? Kakva su iskustva aktivističkih projekata u kulturi? Kakvi su njihovi efekti?
Šta znači samoorganizovanje, participacija, pristup odozdo? Kako se ovi principi primenjuju u praksi?
Koja znanja i veštine su potrebne mladima koji rade u kulturi da bi menjali društvo na bolje?

*********************************

Irena Ristić

Irena Ristić deluje u polju nauke i umetnosti, katkad i šire. Sklona je socijalnim ogledima i psihološkim istraživanjima, mahom fokusirana na kolektivne, aktivističke i metaumetničke prakse. Diplomirala je pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti, magistrirala psihologiju na Filozofskom fakultetu i doktorirala u oblasti psihologije umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Autorka je niza umetničkih i naučnih radova, knjige “Mala vrata” (2021), “Ogledi o drugarstvu i posedovanju” (2019) i studije „Početak i kraj kreativnog procesa“ (2010). Koautorka je monografije „Psihologija kreativnosti“ (2013) i urednica više tematskih zbornika o ishodima savremenih umetničkih praksi. Pored istraživanja i predstava, realizovala je brojne ogledne radove. Jedna je od osnivačica družine Hop.La!, članica ZA Krov nad glavom i vanredna profesorka na FDU.

Danijela Milovanović Rodić

Danijela Milovanović Rodić je diplomirani arhitekta in na Arhitekonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu radi u zvanju docenta za naučnu oblast Urbanističko planiranje na Odseku za urbanizam. Regionalni je konsultant UN-Habitat-a u Beogradu i u okviru projekta Setlement and Integration of Refugees Programme. Od 2005 godine je sertifikovani fasilitator (UN Habitat) u procesima participativnog planiranja i donošenja odluka, i sertifikovani trener (UN Habitat) za ovladavanje veštinama komunikacije i pregovaranja u procesima upravljanja konfliktom. Učestvovala je na više međunarodnih i nacionalnih naučno-istraživačkih projekata, na izradi urbanističkih planova i urbanističkih i arhitektonskih projekata, urbanističkim studijama, urbanističko-arhitektonskim konkursima i izložbama. Njeni naučni radovi su iz oblasti urbanističkog planiranja i bave se različitim aspektima upravljanja razvojem grada. Naročita pažnja je posvećena istraživanju kolaborativnog planiranja, različitih aspekata učešća javnosti u urbanističkom planiranju, mogućnostima primene IKT alata u funkciji njenog unapređenja, kao i razvoju grada u kontekstu ubrzanog i intenzivnog razvoja IKT-a. Poslednjih godina je istraživački fokus na edukaciji socijalno odgovornih i angažovanih arhitekata-urbanista. Dobila je devet nagrada za radove urbanizma.

Isidora Ilić

Isidora Ilić je film/video umetnica, prevodilac, spisateljica i kulturna radnica. Živi i radi u Beogradu. Diplomirala je opštu književnost i teoriju književnosti na Univerzitetu u Beogradu i dodiplomski program ženskih studija beogradskog Centra za ženske studije, pohađala je Filmsku školu Akademskog filmskog centra. Koosnivačica i koordinatorka je Transimage platforme za politiku pokretnih slika. Realizovala je veliki broj međunarodnih transdisciplinarnih i edukativnih projekata i radionica, organizovala simpozijume i prezentovala kurirane programe širom sveta. Sarađuje sa Boškom Prostran u okviru umetničkog dua doplgenger, čiji su radovi predstavljeni na samostalnim i grupnim izložbama i na film/video festivalima u zemlji i inostranstvu. Uredili su publikaciju Amateri za film (Beograd, 2017), a od 2018. rade kao kustosi i selektori festivala Alternative film/video u Beogradu.

*********************************

O UNESKO katedri za kulturnu politiku i menadžment (interkulturаlizаm i medijаcijа nа Bаlkаnu), zajedničkom studijkom programu sa Univerzitetom Lion 2, Lion, Francuska:

Studije kulturne politike i menadžmenta u kulturi predstavljaju program specifičnih profesionalnih usmerenja u oblasti menadžmenta u kulturi i umetnosti, kulturne politike, komunikacije i medija. Studijski program, koji se odvija na engleskom i francuskom jeziku, stekao je međunarodni ugled i titulu UNESKO katedre. Uz akreditaciju francuskog univerziteta Université Lyon 2 i podršku drugih univerziteta, profesionalnih organizacija i eksperata iz cele Evrope, program privlači studente iz balkanskih zemalja, ali i studente iz Evrope i širom sveta. Posebnu pažnju program poklanja pitanjima i problemima komunikacije i kulturne saradnje između balkanskih zemalja, kao i ideji kulturnog pluralizma. Ove studije su jedinstvena prilika za međusobno upoznavanje i povezivanje budućih kreatora kulturne politike i menadžera razvojnih projekata i kulturnih / umetničkih / medijskih institucija i organizacija u zemljama Balkana. Njihov zajednički rad i saradnja sa profesorima međunarodnog renomea stvaraju izuzetne uslove za stalno unapređivanje nastavnog programa i procesa, kao i za suštinsku promociju i implementaciju principa kulturnog pluralizma na Balkanu. U akademskoj 2018/2019. godini studijski program obeležio je 15 godina postojanja. Program je uspešno završilo i steklo zvanje menadžera u kulturi i medijima preko 430 studenata iz celog sveta – od regiona pa sve do Meksika, Senegala, Benina, Kine, Brazila, Amerike, i još mnogih. Pored široke mreže alumnista i alumnistkinja, master program je ugostio i preko 200 predavača iz celog sveta. U Srbij, alumnisti i alumnistkinje UNESKO master programa danas rade u brojnim relevantnim ogranizacijama, kao što su Dom omladine Beograda, Beogradska filharmonija, Nova Iskra, Evropa Nostra Srbija, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), Stanica – servis za savremeni ples, Ministarstvo kulture i informisanja, Muzej Jugoslavije, Kreativno mentorstvo i brojne brojne druge.

 

***************
Dom omladine Beograda sprovodi sve mere propisane od strane nadležnih organa, u cilju suzbijanja cirkulacije koronavirusa. Nošenje zaštitne maske je obavezno na programima DOB, u prostoru postoje dezo-barijere i sredstva za dezinfekciju ruku, vodi se računa o fizičkoj distanci i maksimalnom broju posetilaca u skladu sa propisima. Molimo publiku da bude odgovorna prema sebi i drugima, te da se pridržava propisanih mera.

Komentari