Tribina: Kako istražujemo vakcine?

Ciklus: KAKO ISTRAŽUJEMO?
Gost: prof. dr Miloš Marković, vanredni profesor imunologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Moderator: Dušan Pavlović, naučni edukator (Radio Galaksija)

U novom siklusu tribina, koji zajednički organizuju Dom omladine Beograda i Radio Galaksija, pokušaćemo da približimo KAKO naučnici istražuju ono što istražuju, šta je nauka i čemu služi. Ujedno, ove tribine su i simulacija radijske emisije u javnom prostoru, približavanje procesa radijske produkcije naučno-obrazovnih i popularno-naučnih sadržaja publici u živoj interakciji.

 

 

U prvom razgovoru bavimo se istraživanjem vakcina, najvećim doprinosom medicine čovečanstvu i istraživanjima koja na ovom polju intenzivno traju od vremena u kom je živeo Luj Paster, iako ideje na kojima je došlo do otkrića vakcine su stare vekovima.

Pričaćemo o istoriji ideja, o postavkama eksperimenata koji su doveli do otkrića vakcina i njihovog razvoja, o različitim vrstama i generacijama vakcina, najnovijim istraživanjima i budućnosti istraživanja vakcina.

Kako se virus “ubija”? Šta su T-ćelije i kako radi imunitet ljudskog organizma? Kako se istražuje imunitet organizma? Šta su antigeni? Kako rade RNK i DNK vakcine? Kako istražujemo efikasnost vakcina? Koje sve faze u proizvodnji vakcina postoje? Šta su najnovija istraživanja na ovom polju? Kako se istražuju vakcine protiv SARS-CoV-2 virusa i šta nam govore podaci koje do sada imamo?

I, ključno pitanje: kako znamo sve što znamo o vakcinama do sada?

Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo pokušati da odgovorimo u ovom razgovoru, fokusirajući se na sam proces istraživanja i to kakve se sve tehnike, metode i znanja koriste u ovim poljima istraživanja.

 

Prof. dr Miloš Marković je vanredni profesor imunologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalista je imunologije i mikrobiologije sa parazitologijom i doktor je medicinskih nauka iz oblasti imunologije. Od 1999. godine zaposlen je na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, trenutno u zvanju vanrednog profesora na predmetu Imunologija. U okviru svoje istraživačke aktivnosti učestvovao je u više nacionalnih i međunarodnih projekata i boravio je na stručnim usavršavanjima u Francuskoj i Nemačkoj. Autor je i koautor većeg broja poglavlja u udžbenicima i priručnicima i preko 20 naučnih radova u međunarodnim časopisima iz oblasti imunologije i mikrobiologije.

 

**************************

KAKO ISTRAŽUJEMO?

Prirodni i društveni fenomeni ne poznaju naučne discipline i kada se bavimo istraživanjem sveta oko nas, probleme koje pokušavamo da rešimo napadamo različitim metodama i tehnikama. Empirijski i teorijski pokušavamo da objasnimo i predvidimo pojave, a taj proces je suštinski proces komunikacije između onoga što zovemo naučne discipline – interdisciplinarnost, multidisciplinarnost, antidisciplinarnost…

Kada govorimo o istraživanjima epidemija, ne pričamo samo o epidemiologiji i epidemiolozima. Pričamo o ogromnom spektru naučnika i naučnih disciplina koji svojim znanjem doprinose razumevanju pojava i problema koje posmatramo. Tu su i statističari, epidemiolozi, genetičari, virusolozi, programeri, fizičari, psiholozi, imunolozi, filozofi nauke, itd… Svi zajedno pokušavaju da komunikacijom i različitom artiljerijom napadnu i reše probleme koje pred njih stavlja priroda i u okeanu neznanja nauče nešto više makar o jednoj kapljici iz njega.

Slično je i sa drugim temama kojima ćemo se baviti u ovom ciklusu. Kako istražujemo vakcine? Kako istražujemo klimatske promene? Kako istražujemo zagađenje vazduha? Kako istražujemo epidemije? Kako istražujemo teorije zavere? Kako istražujemo ljudsku evoluciju? Kako istražujemo uslove za postojanje života u Svemiru? …

Ovo su neke od tema kojima ćemo se baviti na tribinama, u okviru ciklusa “KAKO ISTRAŽUJEMO?”.

**************************

Radio Galaksija  je popularno naučni internet portal koji promoviše nauku i naučni metod, naučno obrazovanje, naučnu pismenost, filozofsku pismenost, kritičko mišljenje, kao i osvešćivanje javnosti o štetnosti pseudonauke, kvazinauke i antinauke. Teme kojima se Radio Galaksija bavi su teme iz oblasti astronomije, fizike, biologije i svih srodnih nauka i tehnologije, ali i iz istorije i filozofije nauke, kao i konteksta u kom se nauka danas nalazi u društvu. Na Radio Aparatu, Radio Galaksija svakog utorka  emituje svoje radio emisije – “Radio Galaksija”, u kojoj na jednu temu razgovara sa stručnjakom koji se tom temom bavi ili mu je bliska, “Naučni megafon”, mesečni pregled vesti iz nauke, i “Jedan pisac, jedna knjiga!”, emisiju posvećenu preporukama i razgovorima o bitnim misliocima, piscima i njihovim delima. Radio Galaksija postoji od 2008. godine, a poslednje 4 godine je uređuje i vodi Dušan Pavlović.

 

Dušan Pavlović je naučni edukator, studirao je astrofiziku na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a radi u Istraživačkoj stanici Petnica (ISP) u kojoj koordiniše i vodi programe Letnje naučne škole, Školu meteorske astronomije, koordiniše Laboratoriju za fiziku i elektroniku i deo je rukovodilačkog tima seminara za edukaciju novih asistenata ISP. Učestvovao je i organizovao mnoštvo programa u okviru ISP, od predavanja i radionica za učenike osnovnih škola, do međunarodnih škola za studente, bio deo organizacionih odbora Konferencije polaznika programa ISP “Korak u nauku” i međunarodnih naučnih konferencija poput Međunarodne meteorske konferencije.

***************
Dom omladine Beograda sprovodi sve mere propisane od strane nadležnih organa, u cilju suzbijanja cirkulacije koronavirusa. Nošenje zaštitne maske je obavezno na programima DOB, u prostoru postoje dezo-barijere i sredstva za dezinfekciju ruku, vodi se računa o fizičkoj distanci i maksimalnom broju posetilaca u skladu sa propisima. Molimo publiku da bude odgovorna prema sebi i drugima, te da se pridržava propisanih mera.

Komentari