Tribina: Jugoslovenske TV serije – model ili reprezentacija socijalizma

Ciklus tribina: TV SERIJE I SERIJALI    

Govore: Dr Sabina Mihelj (Velika Britanija), Dr Anamarija Soresku – Marinković (Rumunija, Srbija) i Dr Aleksandra Milovanović, autorka ciklusa.

Razvoj jugoslovenskih televizijskih serija i serijala 60-ih, 70-ih, 80-ih godina prošlog veka označen je kulturnim, političkim i društvenim binarizmima: grad/selo, urbano/ruralno, rok/folk, novo/staro, moderno/tredicionalno, globalno/lokalno, Zapad/Istok, itd. Istorijski, politički i kultiurno SFRJ je uvek bila povezana i sa Istokom i sa Zapadom, što znači da nikada nije u potpunosti bila zatvorena iza gvozdene zavese niti je do kraja bila otvorena za Zapadne uticaje. Posledica ovog dvostrukog geopolitičkog uticaja je da je jugoslovenska televizija s jedne strane bila pod dogmatskim uticajem socrealizma, a s druge strane asimilovala je zapadne, u velikoj meri američke, televizijske žanrove, formule i formate. Socijalističke TV serije i serijali kao što su Pozorište u kući, Grlom u Jagode, Vruć vetar, Velo misto, Bolji život, Sivi dom, U registraturi, Ceo život za jednu godinu, Volite se ljudi, Salaš u malom ritu, Više od igre, Diplomci, Ljubav na seski način, Muzikanti, Kamiondžije, Priče iz majstorske radionice, Dežurna ulica, Servisna stanica, Otpisani, Kapelski kresovi, Kuda idu divlje svinje, Gruntovčani, Naše malo misto, itd,  koriste dobro poznate modele naracije američkog serijalnog programa, kobinujući ga sa modelima društvene, klasne i političke reprezentacije u Jugoslaviji. Međutim, postavlja se pitanje − Da li su jugoslovenske TV serije samo pratile razvoj socijalističkog društva u kojem su nastale ili su zadavale ready-made socijalističke modele svakodnevnog života koje su jugoslovenske porodice preuzimale gledajući televiziju?

Gošće na tribini:

Dr Sabina Mihelj radi kao predavačica i kordinatorka prijekata na Loughborough univerzitetu  u Velikoj Britaniji. Autorka je knjige Media Nations, Communicating Belonging and Exclusion in the Modern World (Palgrave, 2013) i koautorka Central and Eastern European Media in Comparative Perspective, Politics, Economy, Culture (Ashgate, 2012). Trenutno radi na komparativnom istraživanju pod nazivom Leverhulme Trust u kojem analizira odnos popularne televizije i svakodnevnog života u pet istočno evropskih zemalja. Istraživanje pomaže Leverhulme Trust, a rezultati istaživanja se mogu pratiti na njihovoj Fejsbuk i internet stranici http://www.lboro.ac.uk/departments/socialsciences/screening-socialism/

Trenutno radi na komparativnom istraživanju pod nazivom Screening Socialism u kojem analizira odnos popularne televizije i svakodnevnog života u pet istočno evropskih zemalja.

Dr Anamarija Soresku – Marinković diplomirala je i doktorirala u Rumuniji. Radi u Balkanološkom institutu SANU kao istraživač saradnik. U poslednje vreme bavi se recepcijom Jugoslovenske televizije u Rumuniji za vreme komunističkog režima i usvajanjem srpskog jezika kroz gledanje televizijskog programa. Ove godine je planirano objavljivanje knjige Sa druge strane granice, uspomene svakodnevnog života Rumuna na granici sa Jugoslavijom.

Komentari