Tribina: Izvori srpske fantastike

Tribina Društva ljubitelja fantastike “Lazar Komarčić”


Korenje žanra seže duboko, pa se fantastika i SF mogu vezati za same prapočetke pismenosti. Kao što su izvori Nila svojevremeno bili misterija, tako i srpska fantastika danas ima nedovoljno poznata izvorišta. Situaciju ne olakšava to što taj tok vijuga, ponire pa izranja neočekivano, grana se i razliva. Značajan doprinos mapiranju toka srpske fantastike je dao Nemanja Radulović. 

Svojom knjigom „Podzemni tok“ je obasjao period kasnog devetnaestog veka i prelazak u dvadeseti — vreme kada su nastala zvanično prva dela srpskog SF-a: drama „Posle milijon godina“ Dragutina Ilića i roman „Jedna ugašena zvezda“ Lazara Komarčića. U svom delu Nemanja Radulović istražuje ezoterijske i okultne korene ovih pisaca…

Gost: Nemanja Radulović. Moderator: Miodrag Milovanović.

Komentari