Tribina: “Filozofija i književnost: sled, naporednost, prožetost”

Ciklus: SAVREMENI SRPSKI FILOZOFI
Govori:  Predrag Krstić, filozof

Predrag Krstić je stručni savetnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.

 

Pored pet monografskih studija (Subjekt protiv subjektivnosti: Adorno i filozofija subjekta, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, «Filip Višnjić», 2007; Filozofska životinja: zoografski nagovor na filozofiju, Beograd: Službeni Glasnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2008; Postapokaliptika: ničemu više filozofija, kao i dosad, Beograd: Albatros plus, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2009; Kameleon: kako da se misli ljudska životinja, Beograd: Službeni glasnik, 2010; Asocijativni filozofski rečnik: preliminarni nacrt, Banja Luka: Art print, 2011), autor je i dve knjige poezije (Psihokosmografija pesme, Beograd: Nova, Nezavisna izdanja Slobodana Mašića, 1992; Uknjiženje poezije, Beograd: P. Krstić, 2005) i jednog romana (Povedanje, Beograd: Alexandria Press, 2006).

Komentari