Tribina: “Etika, profesionalizacija i samoregulacija u fotografskoj profesiji”

Moderator tribine: Zoran Stanojević.  Učesnici: Cvetan Tomčev, direktor Sophia Foto festivala; Srđan Ilić, predsednik Udruženja fotografa Srbije; Igor Ril, urednik Nacionalne geografije; Dragan Stanojević, predstavnik Saveta za štampu; Imre Sabo, ULUPUDS; Lazar Leković, Foto savez Srbije; Perica Gunjić, CINS + NUNS.

  U svakoj profesiji pitanje etike i profesionalizacije je jedno od najvažnijih. Zato, Centar za razvoj fotografije organizuje tribinu „Etika, profesionalizacija i samoregulacija u fotografskoj profesiji“, sa ciljem da, kroz konstruktivnu debatu, definiše probleme fotografske profesije u medijima i ponudi moguća rešenja za njihovo prevazilaženje.

  Fotografija danas ima veliku ulogu u životu ljudi. Zbog brzine življenja i obilja informacija, čovek bira kraći put. U svakodnevnom informisanju, ljudi će pre zapamtiti fotografiju koju su videli u štampi ili na plakatima i bilbordima na ulici, nego ono što su pročitali. Čak i kada čitaju, biraju kraće tekstove i tekstove koji su im lepši „na oko“. Društvene mreže, kao omiljeno sredstvo komuniciranja mladih, ali sve više i onih starijih, pune su fotografija koje svedoče o interesovanjima, stavovima i hobijima njihovih autora i vlasnika. Fotografije su svuda oko nas. Sve oko nas je fotografija.

   

  Zato, pitanje odgovornosti i informisanja javnosti od ultimativnog je značaja u vreme kada fotografija zauzima preko 80 procenata sadržaja štampanih i online medija, vršeći na taj način ogroman uticaj na publiku, a naročito mlade.

  Važno je pokrenuti pitanje etike i samoregulacije kroz diskusiju o kreiranju etičkog kodeksa, definisanja šta je u fotografiji „etički“ činiti, koje fotografije se smeju objavljivati, a koje ne, u kojim situacijama i na koji način se fotografija zloupotrebljava, koji je značaj fotografije u štampi i novinarstvu uopšte.

   

  Problem fotografija i informacija koje one pružaju uvek je u vezi sa društvom. Odgovornost u fotografskoj profesiji je potrebno razvijati, a takođe je potrebno i da se sama profesija odredi prema fotografijama koje su profesionalne i fotografijama koje to nisu.

   

  Kroz profesinalizaciju u fotografskoj profesiji, moguće je doprineti razvoju medijske i vizuelne pismenosti (uvođenjem fotografije u osnovno obrazovanje), specijalizovati menadžere za rad u kontekstu fotografske prakse, kustose i kritičare koji bi procenjivali i ljudima približavali vrednost i značaj fotografije, kao najproduktivnije izražajne forme.

   

Komentari