Tribina: Estetika tela u hrišćanstvu // ODLOŽENO

Organizacija: Biblijski kulturni centar i Dom omladine Beograda
Učestvuju: Jana Aleksić i Vladimir Kolarić. Moderator: Sergej Beuk, urednik tribinskog programa DOB.

 

Estetika tela je važno pitanje za hrišćansku teologiju, koje se tiče temeljnog određenja ontološkog i antropološkog statusa čovekovog tela, pa i ljudskog bića uopšte sa stanovišta hrišćanskog učenja. S obzirom da se osnovne istine hrišćanstva temelje na veri u ovaploćenje i telesno vaskrsenje Isusa Hrista, kao i telesno vaskrsenje umrlih, pitanje estetike tela ima implikacije na razumevanje i percepciju celine ljudskog bića, kao i na shvatanje i „opravdanje“ kulture i umetnosti sa stanovišta eshatološkog smisla.

 

Jana Aleksić, teoretičarka književnosti i pesnikinja, naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, autorka knjiga „Žudnja za lepotom i savršenstvom: teurgijska dimenzija književnoumetničkog stvaralaštva“ i „Kulturna ideologija Milana Kašanina“.

Vladimir Kolarić, teoretičar kulture i umetnosti, prozni i dramski pisac i prevodilac, organizator istraživanja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka i docent na Visokoj školi za komunikacije u Beogradu, autor knjige „Hrišćanstvo i film“.

 

***************
Dom omladine Beograda sprovodi sve mere propisane od strane nadležnih organa, u cilju suzbijanja cirkulacije koronavirusa. Nošenje zaštitne maske je obavezno na programima DOB, u prostoru postoje dezo-barijere i sredstva za dezinfekciju ruku, vodi se računa o fizičkoj distanci i maksimalnom broju posetilaca u skladu sa propisima. Molimo publiku da bude odgovorna prema sebi i drugima, te da se pridržava propisanih mera.

 

 

Komentari