Tribina: Estetika tela u hrišćanstvu

Ciklus tribina: Religija i društveni izazovi – istorijsko iskustvo i savremene perspektive

Organizacija: Biblijski kulturni centar i Dom omladine Beograda
Učestvuju: dr Vladimir Kolarić, dramaturg i kulturolog, dr Jana Aleksić, filolog i Jovan Blagojević, teolog. Moderator: Sergej Beuk, urednik tribinskog programa DOB.

 

Utisak da je, kako je to primetio jedan od nehrišćanskih teologa naših područja, hrišćanstvo par excellence „duhovna disciplina“ može da uputi na zaključak kojim se hrišćanstvo dematerijalizuje. Ništa ne može biti pogrešnije od takvog zaključka i upravo zato i jeste čudno zašto mnogi hrišćani marginalizuju telo, telesnost i, samim tim, estetiku materijalnog u svom doživljaju religioznosti. Zašto je tako? Da li se hrišćanstvo još uvek bori sa kripto-platonizmom i dualističkom neprtpeljivišću prema telu i materiji? Koja je istinska pozicija tela, telesnosti i estetike ne samo u hrišćanskoj umetnosti već i u njegovom bogoslovlju, i posledično pobožnosti (hrišćanskom životu)? Kakve su antropološke, kosmološke, pa i ontološke posledice prepoznavanja tela kao integralnog i nezaobilaznog aspekta hrišćanske vere?

 

 

***************
Dom omladine Beograda sprovodi sve mere propisane od strane nadležnih organa, u cilju suzbijanja cirkulacije koronavirusa. Nošenje zaštitne maske je obavezno na programima DOB, u prostoru postoje dezo-barijere i sredstva za dezinfekciju ruku, vodi se računa o fizičkoj distanci i maksimalnom broju posetilaca u skladu sa propisima. Molimo publiku da bude odgovorna prema sebi i drugima, te da se pridržava propisanih mera.

 

 

Komentari