Tribina: ELEKTROMAGNETNA STIUMULACIJA MOZGA I DEPRESIJA

Ciklus tribina VEROVALI ILI NE
Govori: dr Milena Čukić

Različite metode elektromagnetne stimulacije mozga razvijane su u fiziologiji, odnosno medicini, a primenjivane su u psihijatriji u poslednjih više od sto godina.

Međutim, tek je razvojem transkranijalne magnetne stimulacije (TMS) dobijeno neinvazivno sredstvo koje se najpre koristilo u dijagnostičke svrhe u neurologiji. Pokazalo se da TMS, i to njen poseban modalitet primene, repetitivna TMS (rTMS) može da pomogne onim pacijentima koji boluju od major depresije. Postoji puno istraživanja koja su se bavila ovim fenomenom, mada kod nas još nisu ušli u kliničku praksu. Pored TMS, paralelno su se istraživači u neuronaukama bavili još nekim modalitetima elektromagnente stimulacije, te je tako otkriveno za koje sve afektivne poremećaje i poremećaje kontrole pokreta moguće, kao dodatno sredstvo koristiti neki od uticaja elektromagnenog polja na naša neuralna kola i njihovo fukncionisanje na biofizičkom i fizičko-hemijskom nivou.

O fizičkoj osnovi ovih metoda, fiziološkim mehanizmima i mogućim primenama u budućnosti možete detaljnije čuti na predavanju, koje će održati Dr Milena Čukić.
 

Dr Milena Čukić je elektroinženjer i doktor neuronauka i već se godinama bavi primenom  teorije haosa i fraktalne analize u medicini, kao i korišćenjem nelinearnih metoda u pokušaju da bolje razumemo složene fiziološke procese i komunikaciju neuralnih mreža ljudskog mozga.

Komentari