Tribina: Ekonomija Jugoslavije

Ciklus tribina: JUGOSLAVIJA U OČIMA MLADIH ISTRAŽIVAČA

Organizacija: Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograda

Učestvuju: Nikola Koneski, Institut za noviju istoriju Srbije; Milica Sekulović, Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Ognjen Tomić, Institut za noviju istoriju Srbije; Emilija Cvetković, Institut ekonomskih nauka. Moderatorka: Sanja Petrović Todosijević, Institut za noviju istoriju Srbije/Cejus.

 

Foto: CeJus

Centar za jugoslovenske studije i Dom omladine Beograd otvoriće u okviru tribinskog programa koji je posvećen istraživanjima mladih istraživača i istraživačica temu ekonomije Jugoslavije. Cilj nam je da ukažemo na sve veće interesovanje mlađih kolega i koleginica za proučavanje tema iz oblasti istorije ekonomije kao i da proniknemo u razloge njihovog posezanja za znanjima iz ove oblasti. „Ekonomija Jugoslavije“ poslužiće nam kao važna smernica za razumevanje modernizacijskih procesa i emancipatorskih praksi kao i za detektovanje onih pojava u jugoslovenskom društvu koje su bile prepreka njegovom ekonomskom pa i svakom drugom razvoju. Razloge ekonomskog rasta ali i pada pokušaćemo da sagledamo u okviru dva potpuno drugačija društveno-politička sistema određena značajno suprotstavljenim ideološkim narativima. Poseban značaj posvetićemo uticaju ekonomskih prilika na svakodnevne društvene prakse odnosno životni standard pojedinca. Pokušaćemo da skrenemo pažnju na značaj obrazovanja u procesu definisanja ekonomske politike ali i obrazovanja „radničke klase“ u socijalističkoj Jugoslaviji kroz sistem škola učenika u privredi. Ekonomiju Jugoslavije pokušaćemo da predstavimo kroz dve studije slučaja i dva pokušaja „izlaska“ ekonomije Jugoslavije iz „lokalnih okvira“ ali i u svetlu velikih kriza kakva je bila i ona koja se artikulisala kroz privrednu reformu 1965. godine. Prva, uslovno govoreći, studija slučaja imaće u svom fokusu izgradnju diplomatskih odnosno ekonomskih odnosa između Jugoslavije i Italije dok će se druga fokusirati na slučaj Elektronske industrije iz Niša pokušaj njenog rukovodstva da nedostatak sopstvene proizvodnje pokuša da prevaziđe kroz zajedničko ulaganje sa američkom kompanijom „Honeywell“. Rezultat ove ekonomske saradnje predstavljalo je novo preduzeće, „Ei-Honeywell“, koje je od 1979. godine otpočelo proizvodnju računara i prateće opreme u Nišu, zahvaljujući uvozu američke opreme i obukama jugoslovenskih radnika u SAD.

Nikola Koneski (1996) je istoričar. Angažovan je kao istraživač-pripravnik odnosno stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u Institutu za noviju istoriju Srbije. Radi na izradi doktorske teze pod nazivom Saobraćajna politika vlade Milana Stojadinovića (1935-1939). Planovi i realizacije (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Ljubodraga Dimića). Od 2021. godine je rukovodilac Grupe za istoriju u Regionalnom centru za talente Mihailo Pupin, Pančevo. Oblasti njegovog istraživačkog interesovanja su: saobraćaj i saobraćajna politika u Jugoslavije, istorija školstva, kulturna politika, istorija Pančeva.

Milica Sekulović (1993) je pedagoškinja. Zaposlena je kao istraživačica-saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Radi na izradi doktorske teze pod nazivom Škole učenika u privredi 1945-1974 (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Aleksandra Ilić Rajković). Saradnica je u nastavi na predmetima. istorija pedagoških ideja, razvoj pedagogije u Srbiji i istorija školstva u Srbiji na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Oblasti njenog istraživačkog interesovanja su: istorija pedagoških ideja, istorija školstva,  istorijsko-pedagoško istraživanje udžbenika.

Ognjen Tomić (1995) je istoričar. Angažovan je kao istraživač-pripravnik odnosno stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u Institutu za noviju istoriju Srbije. Radi na izradi doktorske teze pod nazivom Trgovinski odnosi Italije i Jugoslavije 1963-1978 (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Dubravke Stojanović). Oblasti njegovog istraživačkog interesovanja su: opšta savremena istorija, ekonomska istorija, diplomatski i ekonomski odnosi Italije i Jugoslavije, Hladni rat, diplomatska istorija.

Emilija Cvetković (1995) je istoričarka. Zaposlena je kao istraživačica-saradnica na Institutu ekonoimskih nauka. Radi na izradi doktorske teze pod nazivom Jugoslovensko-američki ekonomski odnosi: zajednička ulaganja (joint ventures), 1967-1991 (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Radine Vučetić). Sekretar je Centra za ekonomsku istoriju i saradnica Centra za američke studije (CAS) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Emilija Cvetković je i saradnica Centra za primenjenu istoriju. U njenom istraživačkom fokusu se nalaze teme iz oblasti ekonomske i društvene istorije, kao i jugoslovensko/srpsko-američkih odnosa.

Sanja Petrović Todosijević (1977) je istoričarka. Zaposlena je kao viša naučna saradnica u Institutu za noviju istoriju Srbije. Jedna je od osnivačica Centra za jugoslovenske studije. Članica je Inicijative za očuvanje Memorijalnog kompleksa Boško Buha. Bavi se društvenom istorijom Srbije i Jugoslavije u periodu posle Drugog svetskog rata sa posebnim osvrtom na istoriju detinjstva i obrazovanja i istorijom Drugog svetskog rata.

Komentari