Tribina: Digitalna umetnost

Ciklus tribina: Digitalno doba
Organizacija: Dom omladine Beograda u saradnji sa Fakultetom za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum i njihovom izdavačkom kućom  
Učesnici: dr Maja Stanković; dr Nataša Teofilović; dr Aneta Stojnić.
Autor i voditelj je: mr Nena Daković-Jovanović, istoričar i teoretičar umetnosti    

dr Maja Stanković, vanredni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, na Departmanu za digitalne umetnosti;

dr Nataša Teofilović, vanredni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, predaje na doktorskim studijama (Instalacije i ambijenti u transdisciplinarnoj umetničkoj praksi i Animacija u transdisciplinarnoj umetničkoj praksi), master studijama (Interaktivni kompozit) i osnovnim studijama (Kompjuterska animacija i 3D video igre);
 

dr Aneta Stojnić, profesor teorije umetnosti i medija na Fakultetu za medije i komunikacije.

Pored razgovora o digitalnoj umetnosti, na kraju tribine: Digitalna umetnost biće predstavljena knjiga dr Anete Stojnić: „Teorija izvođenja u digitalnoj umetnosti“ i dva zbornika koja su priredili: dr Jovan Čekić i dr Maja Stanković: zbornik – „Slika/pokret/transformacija“i zbornik – „Slike/singularno/globalno“.    

 

U tribinskom ciklusu „Digitalno doba“ čućemo izlaganja i mišljenja profesora i doktoranata sa Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum o promenama koje je donelo digitalno doba. Takođe, u okviru tribinskog ciklusa: Digitalno doba biće predstavljene knjige izdavačke kuće Fakulteta za medije i komunikacije koje se bave ovom problematikom.

Digitalno doba donelo je dinamične promene u području komunikacije i kulture, poslovanja, ljudskih prava, demokratije. Digitalni prostor otvara mogućnosti kulturnog izražavanja i slobodu umetničkog i demokratskog stvaralaštva. Ovaj tribinski ciklus se, između ostalog, bavi i time na koji način nove komunikacijske tehnologije menjaju teorijske koncepte i kako utiču na tradicionalne medije i profesije. Istražuje nova organizacijska rešenja i medijske prakse kao i kulturološke promene u medijskoj industriji digitalne ere pri čemu se menjaju navike publike i profili profesionalaca. Takođe, biće reči i o digitalnoj umetnosti i novinama koje je ona donela, ali i o digitalnom marketingu i uopšte o sajber prostoru i šta nam je on doneo na području komunikacija i međuljudskih odnosa.

 

Digitalna umetnost je umetnička praksa ostvarena digitalnom, većim delom kompjuterskom obradom podataka različitog porekla i vrste.  Sinonimno pojmu „digitalna umetnost“ upotrebljava se pojam „kompjuterska umetnost“. Pojmom „digitalna umetnost“ za razliku od pojma „kompjuterska umetnost“, želi se ukazati na specifičnosti digitalne obrade podataka u odnosu na analognu (mehaničku) obradu podataka. Digitalna obrada slike i zvuka postupak je generisanja nove slike (zvuka) ili transformacije postojećih slika (zvukova) digitalnim kompjuterom. Digitalnom kulturom se naziva masovna medijska kultura kraja 20. i početka 21. veka, zasnovana na društvenoj proizvodnji, razmeni, recepciji i potrošnji posredovanoj digitalnim kompjuterom ili mrežama digitalnih kompjutera. Digitalna umetnost obuhvata:  kompjutersku umetnost, kiberničku umetnost, cyber umetnost, umetnost kompjuterske multimedije, kao i digitalizacije tradicionalnih umetnosti: digitalnu fotografiju, digitalni film, digitalni dizajn zvuka, digitalnu muziku, digitalni teatar, digitalnu operu, itd.

 

Biografije učesnica tribine: Digitalna umetnost

 

dr Maja Stanković, doktorirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za modernu umetnost (2013). Vanredni je profesor na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, na Departmanu za digitalne umetnosti. Autor je mnogobrojnih tekstova objavljenih u naučnim časopisima, katalozima uz brojne samostalne i grupne izložbe u periodu od 2004. godine do danas i koautor je zbornika o savremenoj umetnosti Slike/Singularno/Globalno(2013) i zbornika o video umetnosti Slika/Pokret/Transformacija(2013). Polje interesovanja: savremena umetnost, teorija, digitalna humanistika. Objavila je knjigu Fluidni kontekst. Kontekstualne prakse u savremenoj umetnosti (2015).

 

dr Nataša Teofilović, doktorirala je digitalnu umetnost (prvi doktorat u Srbiji iz digitalne umetnosti na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu 2010). Na istom univerzitetu magistrirala je 2007, a diplomirala je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autorka je knjige “Umetnost pokreta u prostoru praznine (teorija i praksa digitalnih karaktera)” u kojoj se bavi teorijom i praksom 3D karakter animacije (kompjuterske animacije humanoida).
U svojim radovima, Nataša Teofilović kroz novomedijsku i kompjutersku umetnost istražuje pojavnost i identitet ženskog i čulnog u virtuelnom prostoru. Njen umetnički razvoj kretao se od neokonceptualne umetnosti ranih 90-ih do digitalne umetnosti novog veka, koja spaja umetnost, nauku i tehnologiju.

Izlaže od 1995. godine i od tada je realizovala 15 samostalnih i oko 120 kolektivnih izložbi, nacionalnih i međunarodnih. Od brojnih domaćih i međunarodnih priznanja izdvajaju se: počasna nagrada međunarodnog festivala digitalne umetnosti Ars Electronica, Linc 2016. (Honorary mention at the Prix Ars Electronica 2016), počasna nagrada na međunarodnom konkursu iz digitalne umetnosti Evropskog instituta za fiziku čestica – CERN, Ženeva i festivala digitalne umetnosti Ars Electronica, Linc 2011. (Honorary mention at the first Prix Ars Electronica Collide@CERN), rad u izboru žirija 15-og međunarodnog festivala medijske umetnosti u Tokiju 2011. (Jury Sellection at 15th Japan Media Arts Festival, Tokyo) ,otkup digitalnog ambijenta s.h.e. za prikazivanje tokom jednogodišnje stalne postavke muzeja Ars Electronica u Lincu (2007-2008. godine).

 

dr Aneta Stojnić, doktorirala je na Univerzitetu Umetnosti u Beogradu, na grupi za Teoriju umetnosti i medija 2013. godine odbranivši tezu “Teorija izvođenja u digitalnoj umetnosti: ka novom političnom performansu”, pod mentorstvom prof. dr Miška Šuvakovića i prof. dr Marine Gržinić. Tokom doktorskih studija bila je stipendistkinja austrijske vlade za istraživački boravak na Akademiji lepih umetnosti u Beču (Akademie der Bildenden Künste Wien) 2010, 2012. i 2013. godine.

Po završetku doktorskih studija dobija BASILEUS stipendiju za postdoktorsko istraživanje na centru za Studije izvođačkih umetnosti i medija (S:PAM / Studies in Performing Arts and Media), Univerziteta u Gentu (Ghent University) 2013/14. godine za istraživački projekat “Body and it’s Double” koji se bavio politikama tela u 21. veku. Sledeće godine dobija stipendiju austrijske vlade za drugo postdoktorsko istraživanje na Akademiji lepih umetnosti u Beču na studijskoj grupi za Konceptualnu umetnost / Post konceptualne umetničke prakse (PCAP), za naučni projekat: “Liminal Spaces and Shifting Realities in Contemporary Performance: Body, Politics, Technologies”.

Od 2015. predaje u zvanju docenta na Fakultetu za medije i komunikacije.

Objavila je knjigu “Teorija izvođenja u digitalnoj umetnosti: Ka novom političkom performansu”, Orion Art i FMK, Beograd, 2015, i veliki broj radova u internacionalnim stručnim časopisima i zbornicima, kao i na naučnim skupovima širom sveta.

Paralelno sa radom u polju teorije, Aneta Stojnić se aktivno bavi savremenim izvođačkim praksama, kao i kustoskim radom, a sarađivala je sa brojnim renomiranim institucijama i organizacijama kako kod nas tako i širom Evrope. Bila je na više umetničkih rezidencijalnih boravaka (artist in residence) od kojih su najznačajniji: Kultur Kontakt, (Beč, jun 2012); Tanzquatrier Wien u saradnji sa Kultur Kontaktom (Beč, mart-maj 2011); ENPARTS campus i Dansens Hus, Štokholm (jun, avgust 2011) i Platforma11, Lajpcig i Berlin (septembar 2011).

Članica je profesionalnih udruženja, inicijativa i mreža: PSI Performance Studies international; IFTR Internationa Federation for Theatre Research; Savez Dramskih Umetnika Srbije; i Performance Philosophy.

Komentari