Tribina “Daske koje znanje znače”

U okviru pratećeg programa 1. Angažman festa, Dom omladine Beograda i Studio Centar organizuju tribinu na temu mogućnosti implementacije pozorišnih umetnosti u formalni sistem obrazovanja i vaspitanja.

Naime, niz istraživanja sprovedenih u poslednjoj deceniji potvrđuju ogroman uticaj dramskih formi, u okviru školskog sistema, na razvoj dece i omladine. Želimo da razgovaramo o tome i da postavimo neka bitna pitanja ljudima koji rade sa mladima i koji u svom profesionalnom radu spajaju formalno obrazovanje i vaspitanje sa dramskim umetnostima.

U razgovoru učestvuju:
Jasminka Petrović (spisateljica za decu i mlade)
Jelena Stojiljković (koautor i realizator obuke nastavnika za oblast drame)
Sandra Maksimović (vodič dramskog studija OŠ “Sveti Sava” iz Kruševca)
Sanja Krsmanović Tasić (CEDEUM)

Razgovor vodi Tatjana Nikolić, doktorantkinja i saradnica na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Komentari