Tribina: CIA, snajka, CIA! – doprinos Centralne informativne agencije stripu i stripologiji

 Ciklus okruglih stolova o zabranjenim temama srpskog i jugoslovenskog stripa “SRED ČETKICA, BAJONETA…”

Učestvuju: Slobodan Ivkov, istoričar umetnosti i dr Aleksandar Raković, istoričar. Moderator i urednik ciklusa: Zoran Stefanović, istoričar pop-kulture i pisac.
Organizacija: Dom omladine Beograda i Udruženje stripskih umetnika Srbije.

Kada je CIA, Centralna informativna agencija Sjedinjenih Američkih Država, 17. 1. 2017. postavila na Internet 12 miliona stranica dokumenata, stripolozi su dobili zanimljivu građu koju je ova ustanova sedam desetleća marljivo sakupljala, još od osnivanja 1947. godine.

Strip se u spoljnoj i internoj dokumentaciji Cije pominju hiljadama puta. Negde je to usputno, dok su negde stripovi analizirani kao slika javnog mnjenja ili neprijateljskih namera, ali i korišćeni kao sredstvo propagande, subverzije, obuke i komunikacije. Međutim — sa druge strane gvozdene ideološke zavese Hladnog rata — čuvari poretka u stripskim redakcijama Titove Jugoslavije nisu se dali lako prevariti…

Ovo je prva tribina u jugoslovenskim zemljama na temu stripa i Cije, naporedna istorija američke i jugoslovenske pop kulture u malom.

 

O ciklusu:
Strip se najčešće tretira kao društveno bezazlen, ali su ova umetnost i njeni stvaraoci u Srbiji često bili deo važnih istorijskih događaja — ponekad i u samom središtu.
Neki umetnici su i sudbinski platili zbog svog društvenog delovanja ili prosto sklopa okolnosti u kojem su se našli. Ovo su priče o političkim angažmanima stripara, cenzurama, ideološkim sukobima, opredeljivanjima u Drugom svetskom i građanskim ratovima, učešću u propagandi, o smrtnim kaznama, robijama i izgnanstvima, kao i o drugim, nekada zabranjenim temama i neprijatnim tajnama srpskog i jugoslovenskog stripa. Na okruglim stolovima govore istoričari, učesnici događaja, svedoci i članovi porodica.

Komentari