Tribina: Bioetika i sport – Problemi dopinga

Tribina Bioetičkog društva Srbije

Govore: Dr Milica Vukašinović-Vesić, direktorka Antidoping agencije Srbije, Darko Šarović, državni rekorder, najbrži čovek na Balkanu i student Medicinskog fakulteta BU, dr Ljubomir Maširević, sociolog sporta i  dr Sandra Radenović, Medicinski fakultet BU

Tokom 2013. godine u okviru rada javnih tribina u Domu omladine Beograda, Bioetičko društvo Srbije  je  pokrenulo tematski blok o bioetici sporta. Junska tribina pod nazivom „Etika borilačkih sportova – tuča ili viteštvo“ je bila posvećena posebnoj oblasti bioetike sporta vezanoj za etiku borilačkih sportova, a predavači su odgovarali na sledeća pitanja: Zbog čega se borilački sportovi stereotipno vezuju za nasilničko ponašanje?; Koji su etički problemi vezani za borilačke sportove?; Da li se ovi sportovi mogu okarakterisati kao tuča ili pak viteštvo?; Koja je veza medicine i borilačkih sportova?; Da li je moguće izvršiti resocijalizaciju maloletnih prestupnika kroz borilačke sportove? U oktobru,  mesecu borbe protiv trgovine ljudima, obrađena je tema o sportu i trgovini ljudima, a ovu tribinu pod nazivom „Sport i trgovina ljudima“ Bioetičko društvo Srbije je organizovalo u saradnji sa MUP-om Republike Srbije. U okviru rada ove tribine, predavači su govorili o povezanosti sporta i trgovine ljudima i o slučajevima trgovine ljudima u fudbalu. U okviru rada novembarske tribine biće razmatrana kompleksna i aktuelna tematika vezana za doping: Šta je to doping i od kada i u kojoj meri je zastupljen u savremenom sportu? Koji su ciljevi Anti-doping agencije Srbije i na koji način funkcioniše ova važna organizacija? Na koji način o dopingu razmišljaju profesionalni sportisti, ali i sociolozi sporta? Na koji način studenti medicine mogu da se upoznaju sa ovom i sličnom tematikom u okviru nastavnog programa integrisanih akademskih studija medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu?

 

Dr Milica Vukašinovic-Vesić je  izabrana za direktora Antidoping agencije Republike Srbije 2013. godine. Angažovana je kao Šef doping kontrole, Antidoping Agencije Republike Srbije, (2010. god.), u Odeljenju za fiziologiju napora, Udruženja za medicinu sporta Srbije, (2009. god.), izvršni direktor Fondacije NJ.K.V. Princeze Katarine, (2001. god.), lekar na stažu u Studentskoj poliklinici, (2000. god.). Završila je doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, specijalizirala medicinu sporta na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, završila osnovne studije medicine na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, završila London School of PR, 2004. godine. Oblasti kojima se bavi su: menadžment ljudskih resursa, upravljanje projektima, organizacija i osmišljavanje događaja, PR aktivnosti, fiziologija vežbanja, pregled sportista, respiratona fiziologija sportista, kardiovaskularna fiziologija sportista, neurofiziologija sportista, fiziologija sporta, upotreba doping supstanci u sportu, upotreba suplemenata u sportu. Organizovala je učestvovanje na dva kongresa medicine sporta i sportskih nauka i dva kongresa o   dijetetskim suplementima, predavač je na kursu iz oblasti pravilne hidracije sportista, akreditovanom od strane  Zdravstvenog saveta Republike Srbije, predavač je na kursevima u organizaciji Antidoping agencije Republike Srbije, organizator je prve SOS dečije linije u Srbiji. Autorka je brojnih radova u inostranim i domaćim stručnim i naučnim časopisima.

 

Darko Šarović je student  pete godine studija medicine na Univerzitetu u Beogradu i najbolji student medicine studija na engleskom za 2010. godinu. Bio je predavač na temi sportske fiziologije (Antidoping agencija Srbije, 2012).  Autor je rada u European Journal of Medical Research sa kongresa u Berlinu, 2011. Koautor je rada na međunarodnom kongresu u Novom Sadu, 2012. Uspešno je pohađao i završio pojedine kurseve iz oblasti matematike, fizike, kompjuterskih nauka, filozofije i biologije od ukupno 33ECTS bodova.  Darko Šarović je reprezentativac: 60m, 100m, 200m, 4x100m (2011.), državni rekorder U23, 100m (2011.), dvadeseti na Evropskom Prvenstvu, 100m U23 (2011), najbolji atletičar Beograda, U23 (2010.), prvak Balkana, 100m (2012), osvajač dve bronze na prvenstvu Balkana: 60m, 4x100m (2012.), sedmostruki prvak Srbije: skok motkom, 100m, 200m, 4x100m, 400m (2010.), trostruki vice-šampion Srbije: 100m, 4x100m (2010.–2011.), bronzani višebojac na prvenstvu Srbije: desetoboj (2010.), vice-šampion Švedske: desetoboj, U20 (2009.), bronza na školskom prvenstvu Švedske: skok u vis (2009.), prvak Švedske u fudbalu, prva liga za rezervne timove (2006.), MVP offence juniorske lige, americki fudbal (2007.), regionalni prvak u Švedskoj u streljašvu (2004.), licenciran sudija za odbojku (2006.) i fudbalski trener, Byttorps IF, Švedska (2007.–2008.).

Dr sci. Ljubomir Maširević  je doktorirao na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2010. godine, magistrirao je na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu 2007. godine, a diplomirao je na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Bavi se opštom sociologijom, sociologijom kulture, sociologijom mode, sociologijom sporta. Bio je stipendista Ministarstva nauke Republike Srbije tokom izrade doktorata u periodu od 2007. do 2010. godine. Nagrađen je kao student generacije na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2003. godine. Autor je brojnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Autor je tri knjige: Društvena studija američkog gangsterskog filma, 2013, Filozofski fakultet, Novi Sad, Postmoderna teorija i film na primeru kinematografije Kventina Tarantina, 2011, Institut za sociološka istraživanja, Beograd, Film i nasilje, 2008, Gradska narodna biblioteka Žarko Zrenjanin, Zrenjanin.  Učesnik je brojnih domaćih I međunarodnih konferencija. Član je Srpskog sociološkog društva.

Dr sci. Sandra Radenović je docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Katedra humanističkih nauka). Doktorirala je, magistrirala i diplomirala na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bavi se bioetikom, medicinskom etikom, sociologijom medicine, sociologijom međuetničkih odnosa, sociologijom sporta. Autorka je brojnih radova, priloga, poglavlja i jednog priručnika. Autorka je dve knjige: Oblici rasizma u Srbiji nakon petooktobarskih promena (2001-2006), Akademska misao, Beograd (Radenović, Sandra S., 2008); Bioetika i medicina-Odnos lekar-pacijent u paradigmi integrativne bioetike, Akademska knjiga, Novi Sad (Radenovic,Sandra,2012). Od 2009. godine, Sandra Radenović  je član Organizacijskog odbora Lošinjskih dana bioetike. Član je uređivačkog odbora Jahr-a, Godišnjaka Katedre za društvene i humanističke nauke u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Sandra Radenović je potpredsednik Bioetičkog društva Srbije i jedan od osnivača.

Komentari