Tribina: BIBLIJA I POSLOVNA ETIKA 21. VEKA

Ciklus tribina: Razgovori…
Govori: dr Milan Radovanović
Organizacija: Biblijski institut Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dom omladine Beograda
U okviru predavanja „Biblija i poslovna etika u 21. veku“, pokazaćemo ne samo da su osnovni principi uspešnosti savremene poslovne etike zasnovani na biblijskoj tradiciji, već i da će Biblija imati sve veći uticaj na razvoj poslovnih odnosa i položaj zaposlenih u vremenima koja dolaze.

Biblija je neiscrpna duhovna riznica u kojoj je moguće pronaći veliki broj veoma korisnih, praktičnih i efikasnih poslovnih saveta, koji su proveravani vekovima kroz mnoge generacije i istorijske epohe. Protestantska teologija i jevrejska tradicija učinili su da Biblija ima nezamenljiv uticaj kako na nastanak i razvoj kapitalizma, tako i na profilisanje poslovne etike u okviru savremene zapadne civilizacije. Posebno ćemo se osvrnuti na jednu od najvažnijih biblijskih tema, a to je neizbežno pitanje dubljih razloga čovekovog postojanja.

 

Ako savremenom čoveku, koji veliki deo svog vremena provodi na poslu, nije pružena mogućnost da u okviru svoje profesije skladno razvija telesne, duševne i duhovne aspekte svoga bića, on gubi svoj lični identitet i ljudsko dostojanstvo. Duh Biblije danas posebno dobija na važnosti jer je prisutna tendencija da se pitanje povezivanja poslovnih obaveza sa unutrašnjim smislom života implementira ne samo na menadžment preduzeća i kompanija, nego i na sve zaposlene radnike. Na taj način hrišćansko duhovno nasleđe ima mogućnost da aktivno učestvuje u stvaranju jednog produhovljenijeg i humanijeg sveta, u kome će radno mesto biti ne samo uslov ostvarivanja gole fizičke egzistencije, nego i prilika za pravedan i celovit duhovni razvoj čoveka i društva.

Komentari