Tribina: „ALERGIJA – šansa za isceljenje”

Učesnici: Dr sci. med. Petar Popović, imunolog i homeopata; Dr sci. med. Vuk Stambolović, profesor Medicinskog fakulteta u penziji; Dr Jelena Jovanović, pedijatar i glasnogovornik beba; Dr Gordana Bojanić, urolog i homeopata.

 

Društvo homeopata Srbije organizuje ciklus tribina pod nazivom „Od zdravlja do blagostanja”. Prva tribina je posvećena alergijama, holističkom shvatanju faktora rizika i potencijala integrativnog pristupa (zvanične i komplementarne medicine) u njihovom tretmanu i izlečenju.

O imunološkom sistemu, o psiho-neuro-endokrino-imunološkoj osnovi bolesnih stanja, o sposobnosti vitalne sile da se samoisceli uz podršku homeopatskih lekova, govoriće dr sci. med. Petar Popović, spec. imunologije, docent na Farmaceutskomfakultetu u Beogradu i homeopata.

O refleksiji narušenog zdravlja na psihosocijalni život i (blago)stanje pacijenta, kao i o podizanju društvene svesti o potrebi za sistemskom integrativnom zdravstvenom zaštitom, u kojoj bi saradnja terapeuta tzv. konvencionalne i komplementarne medicine bila institucionalizovana i dostupna svim zdravstvenim osiguranicima, govoriće dr sci. med. Vuk Stambolović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, pionir institucionalizacije alternativne medicine u Srbiji i autor knjiga „Renesansa u medicini” i „Porođaj”.

O uticaju biopolja roditelja, naročito majke, na dete, o obostrano isceljujućem potencijalu odnosa roditelj – dete, o praktičnim savetima „zlata vrednih” za one koji odgajaju decu i o simboličkom značenju alergija kod dece, govoriće dr Jelena Jovanović, spec. pedijatrije, ishrane i glasnogovornik beba.

Razgovor će moderirati dr Gordana Bojanić, spec. urologije, homeopata, predsednik Društva homeopata Srbije i holistički poeta.

Komentari