Tema: Ekološki problem iz perspektive judeo/hrišćanskog i islamskog predanja

Ciklus tribina RELIGIJA U ISTORIJI
Organizacija: Biblijski kulturni centar i Dom omladine Beograda
Učesnici: dr Seid Halilović, Jovan Blagojević. Moderator: Sergej Beuk, urednik programa.
Ekološki problem je jedan od najznačajnijih problema savremenog sveta. Ovo je tema koja može da se posmatra iz različitih perspektiva, a u novije vreme jedna od tih perspektiva je svakako i religijska.

Šta nam judeo-hrišćanska religija može reći na ovu temu? Na koji način se Bog, svet i čovek predstavljaju u judeo/ hrišćanskim izvorima i kako pravilno razumevanje njihovog odnosa može da utiče na formiranje ekoloških stavova? Na koji način se o ovom problemu može govoriti iz perspektive islama, i to pre svega iz perspektive njegovih filozofsko mističkih predanja? U kojoj meri ekološko osvećivanje verujućih i podsećanje na njihovu ekološku odgovornost može da doprinese rešavanju ekološkog probelema?

Komentari