SKUPŠTINA DRUŠTVA “LAZAR KOMARČIĆ”

Tribina društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“

Diskusija o planu, programu i finansiranju rada Društva u narednoj sezoni, sa naročitim osvrtom na izbor kafane.

Komentari