ROD I LEVICA 2// Promocija publikacija

Ciklus tribina ROD I LEVICA 2

U 19 sati promocija publikacije „Rod i levica 2“

U 20 sati promocija publikacije „Prostitucija u Srbiji – jedno od mogućih lica“

 

Promocija publikacije ROD I LEVICA2
Gošće na promociji su neke od paneliskinja tribina koje su održane tokom 2013. godine i urednica publikacije Rod i levica 2: Urednica publikacije Tamara Skroza, novinarka
Vremena,  Magda Janjić, Urednica za društvene mreže NIN-a i blogerka, Ana Vilenica, Istraživačica i feministička teoretičarka, Jelena Milić, Psihoterapeutkinja RAIP, aktiviskinja ALTERO

Uz podsećanje na teme, razgovore i debate koje su vođene, predstavićemo vam publikaciju koja je nastala kao rezultat odabira transkripata sa tribina, kao i fotogrtafija, i rezimea (kritičkih prikaza) jedne od urednica publikacije Tamare Skroze, saradnice ŽINDOK-a

Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“ ove  2013 godine su realizovali ciklus od osam tribina u okviru ciklusa Rod i levica 2. To je bio nastavak tribinskog programa realizovanog 2012 godine, takođe sa Domom omladine Beograda.

Cilj projekta ROD I LEVICA je emancipacija kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije. Tema roda i levice zapostavljena je i obojena mnogim predrasudama i zato predstavlja izazov, izvor inspiracije i nadamo se zanimljiv podstrek za sve aktiviste/aktiviskinje, studente/studentkinje, istraživače/ istraživačice, kao i sve one kojima je bavljenje alternativnim politikama zadovoljstvo i oblast interesovanja. Svi su dobrodošli na naša predavanja, koja su osmišljena tako da nakon teorijskog uvoda u specifičnu temu, ostavljaju prostor za razgovor i debatu.
Tokom ove godine , kroz panele, bavili smo se sledećim temama:  Sindikalnim udruživanjem, Ekonomskim osnaživanjem, Kulturom i subkulturom, Kvir  filozofijom i aktivizmom, Rodnom inkluzivnošću u politikama mentalnog zdravlja, Novim tehnologijama i društvenim mrežama, Majčinstvom, Ekofeminizmom;

Naši gosti/gošće su bili:  Gordana Stojaković – Udruženje S.T.R.I.K.E, Jasminka Marić – Sekcija žena UGS “Nezavisnost”,  Sidonija Vukotić – Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije, Radmila Gujaničić – Ženski centar, Užice; Nadežda Budimović  – Udruženje žena Peščanik, Kruševac, Bojana Minović – Udruženje Fenomena, Kraljevo, Olga Dimitrijević – dramaturškinja, Tanja Marković– aktivistkinja,  Nenad Radić – istoričar umetnosti, Ivana Mandarić – socijalna radnica i TA psihoterapeutkinja (Ljubljana), Jana Damjanov – psihoterapeutkinja i edukatorka psihodrame (Novi Sad), Jelena Milić – defektološkinja i psihoterapeutkinja, Magda Janjić – blogerka, urednica za društvene mreže NIN, Miloš Rančić – internet aktivista, Cyber Wondelast – internet aktiviskinja, Dušan Maljković – Koordinator Kvir studija, Slavčo Dimitrov – Koordinator Instituta EuroBalkan (Skoplje), Jelisaveta Blagojević – profesorka na FMK i Studijama roda, Ana Vilenica – Istraživačica i feministička teoretičarka, Iva Nenić – etnomuzikološkinja i teoretičarka, Marija Lukić – pravnica, Dragana Popović – profesorka na Studijama roda, Aleksandra Žikić – aktivistkinjka, Olivia Đureković Tešić – biološkinja i ekološkinja. Vidimo se na tribini !!

Promocija publikacije „Prostitucija u Srbiji – jedno od mogućih lica“
O rezultatima istraživanja govoriće autorke: Gordana Stojaković i Tamara Petrović Ranitović i urednica izdanja Jovanka Zlatković   

Publikacija „Prostitucija u Srbiji – jedno od mogućih lica“ je rezultat istraživanja grupe S.T.R.I.K.E  rađenog tokom 2013. u Novom Sadu i okolnim opštinama. Istraživanje je obuhvatilo i analizu podataka policije i pravosuđa u Novom Sadu o procesuiranim osobama u vezi sa prostitucijom u periodu 2010-2012, zatim anketiranje (i intervjuisanje) žena u prostituciji, muškaraca kupaca seksa, osoba koje imaju znanja o prostituciji i pripadnika/pripadnica Policijske uprave Novi Sad koji imaju neposredan kontakt sa osobama u prostituciji. Deo istraživanja je i prikaz zakonskih rešenja u vezi sa prostitucijom u odabranim evropskim zemljama (Norveška, Nemačka, Hrvatska) i Srbije. Projekat  je fokusiran na položaju žena u prostituciji  kroz uvid u pravosudnu i policijsku praksu, ali i kroz kvalitativna i kvantitativna istraživanja o stavovima, svakodnevici, problemima i kontroverzama prostitucije.

Cilj je upoznavanje javnosti, ali i nadležnih organa sa različitim pristupima problemu prostitucije, kako u odnosu na podatke dobijene istraživanjima sada i ovde tako i u kontekstu približavanja Srbije EU.

Komentari