Razgovor o časopisu “3K: KAPITAL, KLASA, KRITIKA” Centra za radničke studije iz Zagreba

Serijal razgovora PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJA
Organizacija: Centar za politike emancipacije u saradnji sa Domom omladine Beograda
Učesnici: Stipe Ćurković, Centar za radničke studije; Marko Kostanić, Centar za radničke studije. Razgovor vodi: Vladimir Simović, Centar za politike emancipacije.

“3K: kapital, klasa, kritika” časopis je Centra za radničke studije iz Zagreba. Njegov sadržaj je teorijski, njegove intencije su teorijske i političke. Veliko ideološko “čišćenje” intelektualnog i političkog života postjugoslavenskih društava od svakog traga marksizma, za posljedicu je imalo pogubno osiromašenje konceptualnog aparata za analizu i kritiku dramatičnih društvenih promjena koje su nastupile s agresivnom i obuhvatnom restauracijom kapitalizma u regiji. Kritičko i teorijsko samoosiromašenje reflektiralo se i u političkoj i ideološkoj dezorijentaciji ljevice i eroziji njezinog društvenog značaja. Programatika i urednička politika 3k proizlaze iz čvrstog uvjerenja da obnova recepcije Marksove kritike i pluralizma suvremenih marksističkih teorija predstavljaju nužan uvjet raskida s intelektualnim i političkim statusom quo. Doprinos obnovi sistemske analize i kritike kapitalizma i teorijskom produbljivanju njihove recepcije u regiji, nadamo se, doprinos je i afirmaciji perspektive njegova nadilaženja.

Komentari