RADIONICA GOVORNIH VEŠTINA 2

PET DELOVA DOBROG GOVORA – OSMIŠLJAVANJE, RASPORED, STIL, PAMĆENJE I IZVOĐENJE

Radionicu vodi doc. dr Aleksandar Pavlović, predavač Retorike i stilistike na Odseku za novinarstvo, Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda.

Organizacija: Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ , Beograd i Dom omladine Beograda

Cilj radionice je da polaznike upozna sa osnovnim pojmovima retorike i uputi ih u veštine sastavljanja dobrog govora i efektnog usmenog izlaganja.

Komentari