Radionica: FEMINIZAM NA VIKIPEDIJI

Ciklus: ROD I LEVICA. Radionicu vode: Sanja Pavlović i Nikoleta Nedić (Vikimedija)

Dom omladine Beograda, Vikimedija Srbije i Ženski INDOK centar pozivaju sve zainteresovane za učešće na otovorenoj radionici uređivanja Vikipedije i savladavanja tehnika uređivanja portala.

Radionica je interaktivna i obuhvata obuku i direktno unošenje teksta, postavljanje referenci i objavljivanje članaka na Vikimediji na temu feminizma, biografija žena i feminisitičke terminologije. Ponesite svoje laptopove i pripreme za tekstove i pridružite nam se u kreiranju feminističkog koncepta na Vikipediji.

Na prethodne dve tribine ciklusa Rod i levica 3, posvećene feminističkoj terminologiji, kao i biografijama feminiskinja koje se mogu naći na Vikipediji i društvenim mrežama,otvorili smo pitanje neadekvatnosti jezika, nejasnoća u terminilogiji, kao i nedostatku jasnih kriterijuma na osnovu kojih se termini mogu definisati.
Ova radionica je prvi korak u smeru prevazilaženja ovakve situacije!

Radionica će početi uvodnom rečju predstavnica Vikimedije u kojoj će prisutnima biti objašnjene osnove uređivanja Vikipedije i licencama¹. Nakon toga, na licu mesta ćemo raditi na unošenju novih članaka/proširivanju postojećih, dodavanju fotografija² i sređivanju referenci³

Svim zainteresovanima  preporučujemo da pripreme unepred literaturu i tekstove, i reference  kako bi na samom događaju ostalo više vremena za ubacivanje i sređivanje teksta. Pod reference spadaju knjige, časopisi, veb sajtovi i sl.

Pre početka pisanja članka, učesnicima i učesnicama će biti objašnjeno na koji način se koja referenca koristi.
Takođe, na samoj radionici će učesnicima i učesnicama biti objašnjeni uslovi za pisanje dobrih članaka. Neutralan i nepristrasan stav pri pisanju, zajedno sa referencama, nužni su uslovi da Vaš članak zaživi!

Broj učesnika/ca: ograničen. Molimo vas da se za učešće na radionici prijavite na indokcentar@gmail.com

FemWiki Edit-a-thon
Vikimedija Srbije je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, čiji su ciljevi promocija i podržavanje stvaranja, sakupljanja i umnožavanja slobodnog sadržaja na srpskom jeziku isključivo na neprofitan način, kao i ideje da svi ljudi imaju jednak pristup znanju i obrazovanju.

Edit-a-thon (EAT) je okupljanje urednika i urednica Vikipedije na srpskom jeziku sa ciljem da se napiše određeni broj novih/prošire postojeći članci na određenu temu, uz druženje i razmenjivanje znanja na temu koja je unapred data.

Tema:  FemWiki EAT: biografije žena/pojmovi roda

¹ Sav sadržaj na Vikipediji dostupan je pod Creative Commons Autorstvom – Deliti pod istim uslovima (3.0). Ova licenca dozvoljava preradu, kao i komercijalno korišćenje dela, ako/dok se pravilno naznačava ime autora i ako se prerada licencira pod istim uslovima.
Više o ovoj i drugim CC licencama možete videti na sajtu: http://creativecommons.org.rs/

² Sve fotografije koje se koriste u člancima na Vikipediji nalaze se na Vikimedijinoj multimedijalnoj ostavi (Wikimedia Commons). Učesnici I učesnice tokom EAT mogu koristiti postojeće fotografije sa Ostave, ili dodati nove na istu.
Više o Ostavi možete pročitati na sledećem linku: https://commons.wikimedia.org/

³ Reference su najbitniji deo svakog članka na Vikipediji.Tek ukoliko je sav sadržaj dobro referenciran, članak će ostati deo enciklopedije.

Komentari