Promocija naučne monografije: Vladan Stanković “Katoličko društvo – kultura, ustanove, razvoj, politika”

Učesnici: Goran Mitrašinović, izdavač monografije, prof. dr sci Miroljub Jevtić, prof. dr sci Velimir Abramović, i dr.sci Vladan Stanković, autor knjige
Naučna studija iz sociologije religije i vatikanologije koja je  izazvala interesovanje stručne i šire društvene javnosti!

Predmet iztraživanja ove naučne studije je „Katoličko društvo“. Autor nastoji da čitavom sklopu činjenica i predmetnih obeležja u društvenim odnosima, koje tvore jedno i jedinstveno Katoličko društvo, priđe iz ugla duhovnosti (mistike, spiritualnosti, ideja, vrednosti), ali i sa distance: društvenih (norme i ponašanja), pravnih, ekonomskih i političkih odnosa. Razmatrajući osnovne relacije i pokretačke motive društvenih kolektiviteta u katoličkim društvima (gomila, grupe i ustanove) autor nastoji da pronikne u osnovne usmerivačke tokove i tendencije katoličanstva.

Vremenski kontekst u koji smešta iztraživanje proteže se od naznaka nastanka katoličanstva kao posebnog puta u hrišćansku veru sve do današnjih dana.

Prostorni okvir zahvata one zemlje u kojima je katoličanstvo dominantna veroispovest, ali i sve ona prostranstva gde je uticaj ovog oblika hrišćanstva značajan. Autor je pred sebe stavio u cilj da iztraži: duh katoličanstva, načine funkcionisanja katoličkih društava, tendencije njihovog razvoja, te, konačno, da omogući predvidivost njenih politika.

Metodi kojima se autor služi su: logički metodi (indukcije, dedukcije, analogije), društveni metodi (posmatranje, analiza sadržaja, uporedni metod, studije slučaja…), statistički metod, te: dogmatsko-normativističko, ciljno i analaško tumačenje pravnih izvora.

Naučni doprinos studije ogleda se u „popuni saznajnih šupljina“ o verskoj kulturi katoličanstva i načinima funkcionisanja katoličkih društava, a društveni značaj prvenstveno se odnosi na podsticanje međucrkvenog dijaloga i verske tolerancije.

O  knjizi:

Nastalo u središtu Rima, na hiljadugodišnjem nasleđu Antike, uzdiglo se u srednjem veku do neslućenih visina. Civilizacija utonula u novovekovlju. Ponovo vaskrslo na obnovljenim temeljima, u neprestanim padovima i uzdizanjima: katoličanstvo – snažan svetski činilac.

Katoličko društvo – knjiga koja čitaocu nudi gotova znanja o suštini katoličke vere, tokovima i magistralnim pravcima katoličanstva; o katoličkim društvima i društvenim odnosima u katoličanstvu.

Komentari