Promocija monografije: MENADžMENT VIRTUELNOG UNIVERZITETA DIJASPORE KAO KOMPLEKSNE ORGANIZACIJE

Virtuelni univerzitet srpske dijaspore: nastajuće liderstvo jedne nacije / MANAGEMENT OF A DIASPORA VIRTUAL UNIVERSITY AS A COMPLEX ORGANIZATION/Serbian Diaspora Virtual University: An Emerging Leadership of a Nation.Izdavač: LAMBERT Academic Publishing, Germany
Organizacija: Fakultet organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu i udruženja građana GEP

Studija je nastala kao rezultat rastućeg potencijala kapitala dijaspore (intelektualnog, družbenog i finansijskog), koji predstavljaju plodno tle za istraživanja različitih aspekata dijaspore. Monografija, takođe, predstavlja apel upućen tvorcima politika, koji moraju shvatiti da dijaspora nije samo neiskorišćen nacionalni resurs, već i nepravedno marginalizovana zajednica. Velika baza podataka, koja između ostalog sadrži i podatke o blizu 7000 srpskih doktora nauka, ukazuje na činjenicu da praktično ne postoji oblast (akademska, istaživačka, kulturna, preduzetnička ili sportska) u kojoj srpska dijaspora nije značajno zastupljena. Model virtuelnog univerziteta dijaspore, potvrđen na reprezentativnom uzorku iz baze, pored procesa namenjenih organizacionoj podršci, u sebi sadrži i komponentu koja, kroz međusobno i povezivanje sa Maticom, omogućava transformaciju “odliva mogova” u “priliv” znanja, ekspertize i poslovnih šansi. Virtuelni univerzitet dijaspore predstavlja nukleus, ali i okrilje okupljanja potencijala dijaspore i povezivanja sa Maticom. Rezultati studije su, sa teorijskog i praktičnog stanovišta, posebno značajni za istraživače, teoretičare i tvorce politika koji se bave dijasporom, uključujući i one u drugim zemljama sa značajnom dijasporom.

Prof. Dr Jovan Filipović: Doktor mašinstva i Doktor upravnih nauka
Završio je Mašinski fakultet u Beogradu, a posle magistrature i doktorata na Mašinskom fakultetu Purdue University u SAD, 1995. godine se vratio u Srbiju.
Na Fakultetu za upravu, Univerziteta u Ljubljani, je 2011 godine odbranio svoju drugu doktorsku disertaciju, pod naslovom „Management of the Serbian Diaspora Virtual University as a Complex Organization” (Menadžment virtuelnog univerziteta srpske dijaspore kao kompleksne organizacije) i stekao titulu Doktora upravnih nauka.
Redovni je profesor, Šef katedre za Upravljanje kvalitetom i donedavno Prodekan Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Bio je Savetnik za ekspertske resurse, nauku i visoko obrazovanje pokojnog Predsednika Vlade Srbije, dr Zorana Đinđića, Podpredsednik privredne komore Srbije, Državni sekretar za Dijasporu i član Saveta za dijasporu. Autor je više knjiga i monografija, kao i preko sto naučnih i stručnih radova, od čega preko dvadeset sa impakt faktorom, koji su citirani više od sto puta. Predavao je i predaje na više svetskih i srpskih univerziteta. Predsednik je u.g. GEPS, posvećenog umrežavanju Matice i Dijaspore, posebno intelektualne. Oženjen je dr Jelenom Filipović, redovnom profesorkom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i otac devetogodišnjih blizančadi, Jelice i Miodraga.

Komentari