Promocija knjige “Rosarium Amorosum” Nenada Petrovića

Govore: Aleksandar Dramićanin, vlasnik izdavačke kuće “Metaphisyca”; Zlatoje Martinov, prevodilac i recenzent; Nenad Petrović, autor romana.

Knjigom priča “Rosarium Amorosum” Nenad Petrović nastavlja svoje putovanje kroz naslage vremena i prostora, produbljujući opsesivno zanimanje za metafizičko u erosu kojim se bavio i u svojim prethodnim pripovedačkim ciklusima.

Naslovna priča – vrsta duhovnog putopisa – ispripovedana je iz vizure glumca koji je zapavši u duševnu krizu krenuo da putujući po Sredozemlju i Levantu traga za svojom “Animom Mundi”. Na tom putešestviju koje je i podsećanje na njegove mlađe dane on se suočava sa dubokim korenima civilizacije koja seže u antiku i drevnu Heladu, orgijastičke kultove i karnevale, misteriju Sfinge i biblijske motive. U završnoj priči Kraj u Jerusalimu, pripovedač zatvara pun krug svoje jave i sna, upravo onako kako uroboros sebi grize rep: u liku bludnice u bordelu otkriće Mariju Magdalenu kao motiv Večno Ženskog a njegov život se završava.

(iz recenzije Zlatoja Martinova)

Komentari