Promocija knjiga: ISTORIJA SOCIJALNE MISLI U ISLAMU i TOKOVI ISLAMSKE MISLI U XX VEKU

Govore: profesor emeritus dr Rade Božović, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; prof. dr Mašan Bogdanovski, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; dr Muamer Halilović, autor, Centar za religijske nauke „Kom“; dr Seid Halilović, autor, Centar za religijske nauke „Kom“ i Sergej Beuk, Dom omladine Beograda.

 

Dve nove knjige u izdanju Centra za religijske nauke „Kom“ u Beogradu objavljene su u septembru 2021: Istorija socijalne misli u islamu, autora dr Muamera Halilovića (703 str.) i Tokovi islamske misli u XX veku, autora dr Seida Halilovića (355 str.)

 

O knjizi Istorija socijalne misli u islamu

Knjiga Istorija socijalne misli u islamu upoznaje nas s pet perioda raskošne istorije islamske socijalne misli. U njoj se, nakon objašnjenja o saznajnoj platformi i osnovnim principima te misli, analiziraju: filozofija i društveni život, demografska literatura i putopisi, socijalna misao kroz književnost, politika i kolektivna svest, period formiranja samostalne socijalne nauke i savremena socijalna misao u islamu. Ova knjiga zajedno s prethodnom knjigom istog autora Islam i sociologija religije, takođe u izdanju Centra za religijske nauke „Kom“, predstavlja celinu u kojoj se obrađuju istorijske i teorijske osnove islamske socijalne misli.

 

O knjizi Tokovi islamske misli u XX veku

Savremena muslimanska misao naziv je novijeg studijskog programa koji se izvodi u prestižnim visokoškolskim ustanovama u islamskom svetu i na Zapadu. U okviru multidisciplinarnih akademskih studija pod ovim sve popularnijim nazivom sprovode se stručne i klasičke analize saznajnog i društvenog angažmana muslimanskih učenjaka i poznavalaca različitih islamskih naučnih disciplina u sferi njihovog suočavanja s izazovima savremenog sveta i modernih saznajnih stadijuma. Sadržaj ove knjige određen je u skladu s takvim analitičkim smernicama, a kritička platforma za koju se opredelio autor temelji se na kognitivnom kredibilitetu klasičnog islamskog saznanja.

Komentari