Prezentacija: “Vodič za umetnike u kreativnoj edukaciji”

Govori: Tanja Ristovski Theuretzbacher, umetnica

Praksa je pokazala da rad sa umetnicima donosi deci konkretnu dobit za lični razvoj i za uspeh u obrazovanju. EU projekat „Artists in Creative Education“ je fokusiran na saradnju sa školama koje deluju u zajednicama sa nepovoljnim uslovima za razvoj i obrazovanje mladih ljudi, i vezuje se za ciljeve borbe protiv siromaštva i društvenog isključivanja. 

Cilj projekta je da se poveća svest o značaju kreativnog rada u okviru edukacije, i o njegovoj važnosti za decu i mlade ljude, i o važnosti kooperacije umetnika, organizacija, škola i politke.

Biće predstavljeni projekti ostvareni na osnovnim školama u Beču i „Praktični vodič za umetnike“ koji je nastao u razmeni iskustava 25 umetnika iz 9 zemalja Evrope.

Pozadina projekta:

(Citat iz „Guide for Artists in creative education“)

“Pravo dece da učestvuju u kreativnim i kulturnim aktivnostima je neosporno utvrđeno u Univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava. O ulozi koju kreativno učenje i učenje o kulturama mogu imati u podstreku inovativne, kreativne i konkurente ekonomije se takođe dosta zna. Trenutne ekonomske turbulence ukazuju jos snažnije na potrebu za kreativnim i maštovitim rešenjima. Ko sto je nedavna inicijativa Evropske Unije jasno pokazala, postoji globalna potreba za „Novim veštinama za nove poslove“.

Mnoge od ovih kompetencija (sposobnosti) su vec identifikovane kao centralne u agendi Evropske unije o učenju. One su od fundamentalnog znaćaja ne samo za lično ispunjenje i za aktivno angažovanje građana, vec i za povećanje zapošljivosti pojedinaca. Tu se radi o sposobnostima i ponašanjima koje se mogu podstaći kroz kreativno i kulturno obrazovanje: kritičko razmišljanje, kreativnost, inicijativa, rešavanje problema, procena rizika, donošenje odluka i konstruktivno upravljanje osećanjima. “

Komentari