Predstavljanje romana “SLOBODANIDA” Bobana Kneževića

Tribina Društva ljubitelja fantastike “Lazar Komarčić”

Moderator: Žarko Milićević
Gost: Boban Knežević, pisac, izdavač, urednik

Predstavljamo nov domaći naučnofantastični roman: „Slobodanida“ Bobana Kneževića.
Knežević poseže za viskotehnološkim vizijama da nam ogoli blisku prošlost, čupajući bolne kraste raspada SFRJ. U svetu gde je virtuelno realnije od stvarnosti, prepliću se istine i mitovi, vic i tragedija.

Komentari