Predavanje: “Sport u Jugoslaviji”

Organizacija: Centar za jugoslovenske studije i Dom omladine Beograda
Predavač: dr Ivan Đorđević, naučni saradnik Etnografskog instituta SANU

Sport u socijalističkoj Jugoslaviji tokom njenog postojanja imao je različite funkcije, i predstavljao je kulturni domen od velike simboličke važnosti, i veoma važan deo svakodnevice jugoslovenskih građana.

Od izgradnje “socijalističkog novog čoveka” neposredno posle Drugog svetskog rata, preko promocije jugoslovenskog socijalizma u inostranstvu, sport u Jugoslaviji bio je oličenje društvenog ustrojstva, uključujući i sve kontradiktornosti sa kojima su se država i društvo suočavali. Te kontradikcije na kraju su eskalirale upravo u sportu, gde su događanja na fudbalskim terenima osamdesetih godina dvadesetog veka u velikoj meri bila simbolički uvod u raspad zemlje. Današnja uloga sporta u post-jugoslovenskim društvima u velikoj meri posledica je tih događaja, predstavljajući specifičan spoj nacionalističke ideologije i neoliberalnog diskursa na evropskoj periferiji.

 

Dr Ivan Đorđević bavi se antropologijom sporta, političkom antropologijom i proučavanjem osetljivih grupa. Objavio je monografiju “Antropolog među navijačima” (Biblioteka XX vek, Beograd 2015) u kojoj se bavio ulogom sporta u konstrukciji nacionalnih identiteta na prostoru bivše Jugoslavije.

 

Komentari