Predavanje: “Pokušaj imitiranja iskustva?”

Ciklus: VEROVALI ILI NE
Govori: Milena Čukić
Dom omladine Beograda pokreće novi ciklus predavanja, a u cilju popularizacije nauke pod nazivom “Verovali ili ne”. Prvo predavanje je na temu “Pokušaja imitiranja iskustva”. Električna i magnetna stimulacija mozga, da li je to stvarno kao u filmovima?

Odavno je poznato da električna i magnetna polja imaju uticaja na ljudski organizam. Još od Galvanijevih ogleda na ovamo taj uticaj bivao je predmet mnogih naučnih istraživanja i mnogobrojnih spekulacija, ali tek u poslednje vreme istraživanja na polju neuronauke počela su da otkrivaju specifičan uticaj promenljivih magnetnih polja na promenu moždanih aktivnosti. Ogledi sa ektričnom stimulacijom prethodili su istraživanjima vezanim za magnetnu stimulaciju, ali je suštinsko pitanje oduvek bilo, može li se takvom veštačkom pobudom izazvati neko potpuno novo osećanje – senzacija, ili nešto što bi se bar moglo porediti sa iskustvom.

Milena Čukić je elektroinženjer i doktor neuronauka, više od decenije se bavi magnetnom stimulacijom mozga i biofizičkim mehanizmima koje tako otkrivamo, a sve u pokušaju da razumemo kako naš mozak kao jedan izuzetno kompleksan sistem neverovatnih sposobnosi i kapaciteta funkcioniše. Skoro neverovatne mogućnosti ovog savršenog sistema već stotinama godina teraju naučnike raznih disciplina da lupaju glavu, ne spavaju noćima i ponovo i ponovo i ponovo pokušavaju da razumeju, kako to radi.

Svaka sitnica koju u vezi s ovim otkrivamo ima velike mogućnosti primene, od poboljšavanja naprava, proteza i robota, do lečenja nekada neizlečivih oboljenja i onih teških i upornih koje bolesnike onemogućavaju u normalnom svakodnevnom funkcionisanju. Kad se u neurofiziologiju uvedu neke metode iz teorije haosa, tek onda počinjemo da naziremo da haos uopšte nije loša stvar, naprotiv, jer red uvek dolazi iz haosa. Posle saradnje sa laboratorijama iz Italije, Francuske, Finske i Slovenije, Milena svoja istraživanja danas sprovodi na Institutu za Neurologiju, Univerziteta u Beogradu i sa saradnicima sa Fakulteta Tehničkih nauka u Novom Sadu.

Ciklus VEROVALI  ILI  NE  realizuje se u saradni sa članovima Društva fizičara Srbije.

Komentari