Predavanje: Evropa – linije razdvajanja i koncentrični krugovi

Govori: Žak Rupnik, direktor istraživanja Centra za studije i međunarodna istraživanja Instituta političkih nauka u Parizu (CERI-Sciences Po)

Organizacija: Dom omladine Beograda i Francuski institut u Srbiji. Predavanje se simultano prevodi!

Žak Rupnik će ovom prilikom izložiti svoju analizu fenomena podela i integracija koje se upravo odvijaju na Evropskom tlu, sa posebnim osvrtom na zemlje članice Evropske unije. Specijalista za pitanja Centralne i Istočne Evrope, Žak Rupnik je diplomirao na Institutu političkih nauka u Parizu, na Harvardu i na Univerzitetu Pariz1-Sorbona. Bio je naučno-istraživački saradnik na Harvardu, specijalista za Istočnu Evropu u BBC World Service, a takodje i izvršni direktor Medjunarodne komisije za Balkan u “Carnegie endowment for international peace ». Od 1982. godine predaje na Sciences Po u Parizu, a bio je i predavač na brojnim kursevima na Univerzitu Harvard, na Univerzitetu Charles u Pragu i na Collège de Bruges. Bio je savetnik českog predsednika Vaclava Havela od 1990. do 1992. godine, à od 2007. godine je savetnik u Evropskoj komisiji.

Od objavljenih radova izdvajamo :
Evropljani Evropljani i proširenje. Zapažanja, učesnici, izazovi. Paris, Presses de Sciences Po, 2004
The Western Balkans and the EU : “the hour of Europe”, Paris, EU Institute for Security Studies, 2011

Komentari