Predavanje: Alchajmerova bolest – značaj prevencije i ranog prepoznavanja simptoma

Povodom Svetskog dana Alchajmerove bolesti predavanje organizuje Gerontološki centar Beograd, uz podršu Doma omladine Beograda i Olaf&McAteer agencije.
Produženje životnog veka i povećanje broja starijih osoba suočava nas sa brzorastućim brojem osoba obolelih od Alchajmerove bolesti i drugih demencija.

Iako se za postojanje ove bolesti zna duže od 100 godina, tek poslednjih decenija sagledavaju se njene razmere i značaj za društvenu zajednicu.
Procenjuje se da oko 40 miliona ljudi u svetu boluje od Alchajmerove bolesti, a predviđa se da će se broj obolelih udvostručiti tokom narednih deset godina. Bolest se najčešće javlja nakon 65. godine života, ali nisu retki slučajevi da se javi i ranije. Svaka sedma osoba starije životne dobi oboljeva od ove bolesti, kao i svaka druga osova starija od 85 godina. Primetno je i da se oboljevanje od Alchajmerove bolesti češće javlja kod žena.

Alchajmerova bolest je najčešći oblik demencije: gotovo 70% svih osoba koje ispoljavaju demenciju pati od ove bolesti. Nije poznat uzrok nastajanja ove bolesti – kod manjeg broja obolelih otkrivaju se genetske promene, a prihvaćeno je da izvesne navike, bolesti i činioci okoline mogu biti faktori rizika za pojavu Alchajmerove bolesti.

Rano otkrivanje bolesti – ključ za uspešno lečenje
Nova istraživanja su pokazala da jedna od promena u mozgu koja se smatra odgovornom  za pojavu Alchajmerove bolesti, senilni plakovi, počinje da se ubrzano nagomilava u određenim delovima mozga čak 20 godina pre postavljanja dijagnoze ove bolesti. Zato je rano prepoznavanje simptoma teško, jer spora, postepena progresija čini da se problemi sa pamćenjem previde. Naime, jedan od ranih simptoma ove bolesti je nemogućnost pamćenja novih informacija, nedavnih događaja, dok su sećanja iz prošlosti vrlo dobro očuvana.

Ustanova gerontološki centar Beograd zbrinjava više stotina osoba obolelih od Alchajmerove bolesti i drugih demencija  i nastoji da akcijama koje sprovodi doprinese pružanju pomoći i podrške obolelima od Alchajmerove bolesti  i drugih demencija, kao i njihovim porodicama. Ne manje važno nastojanje  je uloga u  podizanju javne svesti informisanjem i edukacijom  kako bi se  promenila društvena percepcija i  izbegla stigmatizacija  osoba obolelih od Alchajmerove bolesti i drugih demencija.

S tim u vezi je nastala i ideja o organizovanju predavanja za građane o Alchajmerovoj bolesti u Domu omladine. Predavanje je zamišljeno kao interaktivna diskusija na kojoj će građani dobiti stučne informacije o ovom oboljenju, kao i odgovore na sva njihova pitanja u vezi sa temom. Stručno predavanje održaće mr sc med dr Slavica Golubović, specijalista psihijatrije.

Pored organizovanja predavanja, ove godine biće otvoreno i renvirano odeljenje u Gerontološkom centru Beograd posebno prilagođeno dementim osobema, a biće organizovana i akcija u Knez Mihailovoj ulici, 21.9, na Svetski dan Alcajmerove bolesti. Tim povodom biće organizovana akcija crtanja testa sata, kao i po prvi put u Srbiji, po ugledu na brojne svetske metropole – šetnja podrške obolelima osobama.

Svetski dan Alchajmerove bolesti širom sveta obeležava se od 1994. godine u cilju edukovanja šire javnosti i ukazivanja na značaj ranog prepoznavanja prvih simptoma bolesti, pružanju podrške porodicama obolelih i razvoja naučnih istraživanja koja bi dovela do iskorenjivanja Alchajmerove bolesti.

Komentari