Omaja #5

Tribina Društva ljubitelja  fantastike “Lazar Komarčić”


OMAJA je književni časopis koji se bavi narodnim, folklornim i mitološkim temama u okviru fantastike. Od 2008. pa do nedavno imali smo prilike da u četiri broja Omaje čitamo priče, poeziju, stripove, eseje o narodnim verovanjima a vezano za natprirodna bića i pojave, prikaze knjiga itd. Početkom godine, posle duže pauze, pojavio se i peti broj.

Tim povodom pričaćemo sa Milančetom Markovićem, urednikom i pokretačem projekta OMAJA o sadržaju novog broja, reakciji na prethodne, saradnji sa autorima, itd…  Gost: Milanče Marković, urednik Omaje. Moderator: Žarko Milićević

Komentari