Okrugli sto: Razmišljaj prostorno i pametno MetaVERZUM 2024.

Uvodničari: Dragorad Milovanović (DIS/AFB/FOS) i Ljubiša Bojić (Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije)

Organizacija: Dom omladine Beograda i Društvo informatičara Srbije

Postigli smo konsenzus da bi Metaverzum mogao biti nova iteracija Interneta koja obuhvata naš fizički svet i njegovu digitalizovanu online verziju, kao i virtuelni novi 3D računarski svet gde koegzistiraju stvarno i virtuelno, a korisnici učestvuju u ekonomskim i društvenim aktivnostima. Meta(uni)verzum je dosledan i masivan, sveobuhvatan, imersivan i perzistentan. U prvoj fazi razvoja Interneta umrežili smo informacije, u drugoj fazi povezani smo globalno društvenim mrežama, da bi u trećoj fazi postavljen zadatak povezivanja ljudi, mesta i objekata na dinamičan i naglašen način.

Izdvajamo dva aktuelna trenda:
• metaverzum kao platforma virtuelne stvarnosti (AR, MR, VR) koja nam omogućuje međusobnu interakciju i sa digitalnim sadržajem u 3D prostoru,
• metaverzum kao kolekcija međusobno povezanih (i naglašenih veštačkom inteligencijom AI) iskustvenih 3D virtuelnih svetova u kojem se globalno socijalizujemo u realnom vremenu i formiramo održivu ekonomiju koja povezuje digitalni i fizički svet.

I pokušaćemo da odgovorimo na pitanje: koliko su aktuelni metaverzumi bliski ovoj viziji? Izdvojili smo osam osnovnih atributa (fizička i digitalna koegzistencija, imersivni realizam, korisnički generisani sadržaj, perzistentnost, sinhronost, interoperabilnost, skalabilnost, ekonomičnost) sa pet nivoa zrelosti (od početnog nivoa, do potpuno razvijenog metaverzuma). Početni rezultati ukazuju da, s jedne strane, tehnički preduslovi (neophodna računarska snaga, telekomunikaciona tehnologija i standardi interoperabilnosti) još uvek nisu ispunjeni i očekuje se intenzivan globalan razvoj do 2028. godine. S druge strane, osnovni atributi koji uglavnom zavise od usklađene strategije, mogu ostvariti visoke nivoe zrelosti, tako da otvaramo široku diskusiju o istraživanju, razvoju i inovacijama, kao i regulativi u oblasti.

Komentari