Okrugli sto: Naša stvarnost i MetaVERZUM 2023.

Uvodničari: dipl. ing. Dragorad Milovanović, dipl. ing. Vladan Pantović

Organizacija: Dom omladine Beograda i Društvo informatičara Srbije

Naša stvarnost 2023. godine je da smo svedoci ubrzane digitalne transformacije i demokratizacije napredne tehnologije, ali postavljen je i skoro futuristički cilj. Metaverzum je najnoviji tehnološki trend koji privlači pažnju javnosti i inspiriše ljude različitih profesija. Do sada je formiran konsenzus da će trend imati dubok uticaj na naš svakodnevni rad i život, u svim industrijama i sektorima, preoblikujući privredu i društvo za celo čovečanstvo. Koncept metaverzum obuhvata novi 3D računarski svet zasnovan na svakodnevnom životu gde koegzistiraju i stvarno i virtuelno, dok korisnici učestvuju u ekonomskim, društvenim, kulturnim i političkim aktivnostima. Meta označava ultra-realističnost, pristupačnost, prodornost i verovatno decentralizaciju. Meta univerzum je dosledan i masivan, sveobuhvatan, imerzivan i konzistentan. Metaverzum je vrsta novog iskustva koje percipiramo i stupamo u interakciju pomoću digitalnih tehnologija koje repliciraju objekte, ljude, akcije i scene fizičkog sveta u jedan novi virtuelni svet (VR), ili prošireni i naglašeni naš svet (AR) ili digitalnu repliku (DigitalTwin) našeg trenutnog okruženja. Metaverzum se oslanja na masivnu tehnološku Internet platformu i imerzivne servise koji podržavaju novu virtuelnu stvarnost paralelnu fizičkom svetu u kojem korisnici komuniciraju preko digitalnih avatara i u interakciji su sa digitalnim objektima koji mogu da postoje i samo u digitalnom svetu. Ako se podsetimo, u prvoj fazi razvoja Interneta povezivali smo informacije, u drugoj fazi povezani su ljudi društvenim mrežama, da bi u trećoj fazi postavljen zadatak povezivanja ljudi, mesta i objekata na dinamičan i naglašen način.

U prvom delu, prezentovaćemo aktuelni razvoj i konvergenciju naprednih Internet tehnologija (5G/6G mobilne mreže, sveprisutno pametno povezivanje AIoT, 3D imerzivne komunikacije, Network DT), kao i izazove integracije i standardizacije. Tehnologije koje omogućava stvaranje infrastrukture metaverzuma brzo se razvijaju i zahteva se visok nivo interakcije i kvaliteta deljenog imerzivnog iskustva korisnika.

U drugom delu, diskutovaćemo o socio-tehnološkim aspektima transformacionog uticaja metaverzum ekosistema u različitim sektorima (obrazovanje, zdravstvo, proizvodna industrija, digitalni marketing, poslovanje i inovacije) kada se čini da je granica fizičkog i virtuelnog sveta sve nejasnija. Naglasićemo efekte koji se odnose na faktore društvene interakcije široko rasprostranjenog usvajanja, i pitanja koja se odnose na poverenje, privatnost, pristrasnost, dezinformacije, primenu zakona, kao i psihološke aspekte povezane sa zavisnošću i uticajem na posebno osetljive grupe ljudi.

Smatramo da ova tribina prepoznaje novonastalu prirodu akademskog diskursa o metaverzumu, nudeći multiperspektivnu prezentaciju mnogih mogućnosti, ali i složenosti i izazova sa kojima se suočavaju korisnici, organizacije i institucije, kao i moguće odgovore na brojna pitanja društvenih implikacija (povezana ljudska prava, pravna i etička pitanja).

Komentari